Novosti

Grad Tuzla osigurao 150.000 KM za subvencioniranje kamata na stambene kredite


U Budžetu Grada Tuzla za 2020. godinu na ime subvencioniranja kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih predviđena je stavka u iznosu od 150.000 KM.

Naime, Gradsko vijeće Tuzle je, na prijedlog gradonačelnika Jasmina Imamovića, 2018. godine donijelo Odluku o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Tako je u Budžetu Grada za 2018. godinu bilo planirano i na ime subvencija dodijeljeno 50.000 KM, u 2019. godini 60.000 KM, dok je u Budžetu za 2020. godinu, imajući u vidu značaj ovog vida subvencije i namjeru Grada Tuzle da na ovaj način pomogne mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja, predviđeno 150.000 KM.

Pod subvencijom kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, u smislu spomenute odluke, podrazumijeva se kupovina/izgradnja stana/kuće za osobe do 35 godina života.

Subvencije se odnose na kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih prema planu otplate, počevši od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos ne može preći 3.000 KM.

Konkursna procedura je provedena u januaru ove godine, na Javni poziv se prijavilo više od 90 zainteresovanih mladih osoba, a na Preliminarnoj listi se nalazi 50 aplikanata koji ispunjavaju sve uslove predviđene Odlukom.

Nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od osam dana.