Novosti

4,7 miliona eura podrške od EU za poduzetnike, turizam i poljoprivredu u BiH


Projekat EU4Business danas je najavio početak provođenja 34 razvojna projekta vrijedna 4,7 miliona eura kao pomoć sektoru turizma, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnom razvoju, i jačanju poduzetništva u Bosni i Hercegovini, čime daje doprinos unaprjeđenju konkurentnosti i očuvanju i otvaranju novih radnih mjesta.

U okviru EU4Business ukupno je dostupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava EU koji će se koristiti kao poticaj BiH ekonomiji i pomoć firmama, poljoprivrednicima i poduzetnicima u očuvanju radnih mjesta. Osim toga, projekat pomaže mladim i ženama poduzetnicima da pokrenu vlastitu djelatnost, a vrši i nova ulaganja u sektoru turizma, poljoprivrede i ruralnih područja, čime će se zajednicama u BiH omogućiti brži oporavak.

Osim ove podrške, EU je najavila 73,5 miliona eura za ublažavanje društveno-ekonomskih posljedica COVID-19 u BiH, kao i 250 miliona eura makro-finansijske pomoći.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Johann Sattler je rekao: “Zadovoljstvo mi je što mogu najaviti našu podršku poslovnoj zajednici u BiH, koja je uslijedila ubrzo nakon što smo osigurali urgentnu pomoć zemlji u vidu medicinske opreme za borbu protiv COVID-19. Danas obilježavamo početak nova 34 projekta podrške kompanijama, poljoprivrednim proizvođačima i poduzetnicima koji će se fokusirati na uvođenje novih informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, turizmu i zapošljavanju, koji su snažno pogođeni pandemijom. Ovi projekti predstavljaju tek početak pomoći EU za oporavak pogođene BiH ekonomije. Radujem se i mnogobrojnim projektima koje ćemo realizirati u budućnosti, jer samo zajedno možemo nadoknaditi izgubljeno i adekvatno odgovoriti na potrebe zemlje”.

Ova 34 projekta su odabrana u skladu sa kriterijima 4 javna poziva za dostavljanje prijedloga projekata objavljenim 2019-2020 u okviru projekta EU4Business, kako slijedi: Razvojna partnerstva u turizmu, Poduzetništvo, Poljoprivrednici i zadruge koji se bave primarnom proizvodnjom, i Firme i zadruge koje se bave procesuiranjem poljoprivrednih proizvoda, stvaranjem dodane vrijednosti i marketingom.

Više detalja o svim projektima možete naći na interaktivnoj mapi EU4Business: https://eu4business.ba/en/interactive-map/.

EU4Business je projekat Evropske unije kojim se nastoji ojačati kapacitet ekonomskog rasta i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini unaprjeđenjem konkurentnosti i inovativnosti u odabranim sektorima. EU4Business je projekat vrijedan 16.1 miliona eura, od čega 15 miliona eura finansira Evropska unija, a 1.1 milion eura Savezna Republika Njemačka. Projekat zajednički implementiraju GIZ, UNDP i ILO u periodu od aprila 2018. do marta 2022.