Tema u fokusu

JKUP „Komunalije“ Velika Kladuša: Upitna realizacija tri kapitalna projekta od 29 miliona KM


Zbog pandemije koronavirusa, JKUP „Komunalije d.o.o. Velika Kladuša imali su u martu i aprilu ove godine pad prihoda od 498.000 KM, što je 5 posto od ukupnih prihoda u iznosu od 9,6 miliona KM ostvarenih u 2019. godini.

Ako uskoro ne dođe do stabilizacije ekonomskih prilika u državi, prema riječima direktora Amira Đogića u kompaniji očekuju i veći pad prihoda, a upitna je i realizacija tri kapitalna projekta u vrijednosti od 29 miliona KM.

„U skladu sa naredbama Federalnog štaba CZ obustavljen je rad u naše 4 poslovne jedinice dva Caffe bara, sportskoj dvorani i Gradskoj pijaci. Osim obustave rada ovih poslovnih jedinica, zabilježen je pad tekućih prihoda i iz ostalih radnih i poslovnih jedinica. Međutim, uprkos ovako teškoj situaciji nismo otpustili niti jednog radnika“, istaknuo je Đogić.

Neophodna podrška Općine Velika Kladuša

Prema ranijim planovima, JKUP „Komunalije“ trebale su u 2020. godini započeti realizaciju tri kapitalna projekta u vrijednosti 29 miliona KM. Radi se o projektima gradnje novog reciklažnog centra, zatim gradnje Gradske tržnice na novoj lokaciji, te adaptaciji zgrade Prehrambene industrije Trnovi.

„Okončan je administrativni dio i trebali smo početi gradnju novog reciklažnog centra sa kompostanom u vrijednosti od 13,5 miliona KM, kao i gradnju Gradske tržnice na novoj lokaciji kod Sportske dvorane u vrijednosti oko 5,5 miliona KM. Također, urađen je izvedbeni projekt adaptacije zgrade Prehrambene industrije Trnovi, čija bi realizacija trebala ići putem Zavisnog društva ili JKP „VIK“ d.o.o. Velika Kladuša. Vrijednost ovog projekta iznosi oko 10 miliona KM, u šta je uključena i nabavka novih mašina i vozila“, kaže Đogić.

Međutim, realizacija ova tri projekta i ostalih planova Društva ovise o trenutnoj situaciji u Federaciji BiH, u kojoj je još uvijek na snazi stanje prirodne nesreće.

„Također, projekti i planovi ovise i o političkoj situaciji na području Općine, jer nam uskoro slijede Lokalni izbori 2020., te od podrške trenutnog načelnika općine Fikreta Abdića i pozicije u Općinskom vijeću Općine Velika Kladuša. Naravno, organi upravljanja Društva će istrajati u realizaciji planiranih projekata i planova, jer je ovo jedini način da se osiguraju nova radna mjesta, ali i ostanak i opstanak lokalnog stanovništva“, kaže Đogić.

Rast prihoda kompanije od 23 posto u 2019.

Osim što su ostvarili znatan rast prihoda od 23 posto u 2019. godini, čak su za četiri puta povećali broj zaposlenih u prošloj godini i ukupne prihode u periodu od 2016. do 2019. godine i time se svrstali u red brzorastućih kompanija u BiH.

Najveći dio prihoda ove kompanije postignutog u 2019. godini, prema riječima Đogića, ostvaren je u oblasti niskogradnje i to u iznosu od 2,8 miliona. Rađena je rekonstrukcija i modernizacija 19 putnih pravaca, ukupne dužine 9.000 metara, odnosno 35.000 metara kvadratnih.

„Ukupni prihod u 2019. godini iznosio je 9.575.740 KM a bruto dobit više od 470.000 KM. I u 2020. godini očekujemo rast prihoda na nivou iz 2019. godine“, istaknuo je Đogić.

Preduzeće je osnovano 2004. godine odlukom Općinskog vijeća Velika Kladuša, kojom je izvršena transformacija tadašnjeg JKP «Adnan Redžić» na dva nova privredna subjekta: JKP «Vodovod i kanalizacija» i JKUP “Komunalije” d.o.o. Osnovna djelatnost novonastalog preduzeća je prikupljanje i obrada neopasnog otpada, kao i još 150 djelatnosti koje se odnose na građevinarstvo, trgovinu na veliko i malo itd.

Za četiri puta povećan broj zaposlenih

„Zaključkom Općinskog vijeća Velika Kladuša iz marta 2017. godine usvojene su Osnove programa i politike Općinskog načelnika za period 2017-2020. godina, što je omogućilo ekspanziju u razvoju našeg Društva i čime je čak za četiri puta povećan broj zaposlenih, te za četiri puta uvećani ukupni prihodi“, tvrdi Đogić.

JKUP „Komunalije“ ima ukupno 242 zaposlena, od čega njih 52 radi u Zavisnom društvu „Alatuša“ d.o.o., koje je u sklopu ove kompanije. Posluju kroz osam radnih jedinica, 13 službi i 11 poslovnih jedinica.

„Jedanaesta poslovna jedinica registrovana je 2019. godine kao PJ Komunalno-servis, a odnosi se na održavanje i popravak motornih vozila, itd. Kroz Zavisno društvo egzistira 10 poslovnih jedinica“, objašnjava Đogić.

Poslovna strategija kompanije je prema riječima Đogića, edukativno-razvojnog karaktera, što podrazumijeva edukaciju kadrova, nova zapošljavanja i razvoj registriranih djelatnosti, čime se direktno utiče na zapošljavanje i privredu, kako lokalne zajednice, tako i države BiH.

Piše: Irena VASIĆ-DOBRIĆ