Novosti

Šarović: Mini Šengen je u interesu BiH


Bivši ministar vanjske trgovine i predsjednik SDS-a Mirko Šarović govorio je o inicijativi mini-Šengen, te je zagovarao da se i BiH priključi inicijativi koju su pokrenuli Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija, a sada se i Kosovo potpisom u Washingtonu obavezalo na pristupanje inicijativi mini-Šengen.

Mislim da je ovo jedan korak naprijed. Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su bile izvan ove inicijative. Kod nas je bila jedna snažna polemika da ili ne. Ja sam se donekle zalagao da BiH treba da bude dio ovog regionalnog projekta, jer je to u interesu ekonomije BiH i privrednika. Smatrao sam da je ovo na neki način unaprijeđenje regionalne saradnje”, rekao je on za O kanal.

Kako kaže, bilo je i drugih mišljenja.

Nakon ovog u Washingtonu, ostaje izvan ove inicijative samo BiH i Crna Gora. Vjerujem da će ovo na neki način promijeniti razmišljanja i kod nas ovdje. Mislim da bi zaista loše bilo da budemo izvan ovog projekta“, dodao je.

Smatra da će novoj vlasti u Crnoj Gori prioritet biti reagionalna saradnja i priključenje mini-Šengenu.