Novosti

Projekt SUCCESS – Platforma za zaustavljanje odlaska mladih iz zemalja zapadnog balkana


EU ERASMUS+ SUCCESS projekt ima za cilj povezati univerzitete i industriju kroz unaprijeđenje sistema obrazovanja u smjeru poduzetništva, kreiranje novih poslova i radnih mjesta i bolju razmjenu praktičnih znanja iz industrije prema obrazovnim institucijama kako bi se u konačnici smanjio procenat nezaposlenosti mladih ljudi, kao i zaustavio trend odlaska aktivne radne snage iz naše zemlje. Prvi koordinacioni sastanak ovog projekta održan je u četvrtak, 17.12.2020. godine.

U projektu učestvuje 16 partnerskih univerziteta, privrednih komora, kompanija i razvojnih agencija iz zemalja regiona i Evrope.

Internacionalni Burch univerzitet je koordinator projekta, a u projekt su iz naše zemlje uključeni i Univerzitet Džemal Bijedić, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Osim BiH u projektu učestvuju i univerziteti iz Srbije, Albanije i Crne Gore, kao i evropski partneri koji će dijeliti svoja znanja i iskustva: UAS Kempten iz Njemačke, Univerzitet Lublin iz Poljske te Udruženje OBREAL/GLOBAL iz Španije.

Prvi korak projekta je mapiranje postojećih modela saradnje univerziteta i poslovne zajednice kroz analizu najboljih praksi u zemljama EU i regije. Evropski univrziteti dijelit će svoja znanja i iskustva, dok će univerziteti u BiH i regiji početi s implementacijom tih praksi u narednim godinama. Ovaj proces rezultirat će mrežom regionalnih partnerstva između univerziteta i kompanija te dovesti do modernizacije obrazovnog sistema.

Projekt menadžer, profesor Nedim Čelebić sa Internacionalnog Burch univerziteta, smatra da su dva ključna pravca za zapošljavanje mladih: zapošljavanje mladih talenata i budućih inovatora u postojeće kompanije i osnivanje novih kompanija.

„Za oba puta, saradnja poslovnog sektora i univerziteta predstavlja ključ uspjeha! Kroz ovaj projekt na svim univerzitetima ćemo kreirati Forume poslovnih partnera koji će djelovati kao savjetodavno tijelo za prilagođavanje obrazovnih procesa potrebama tržišta rada. Uz pomoć partnera iz EU, obučit ćemo veliki broj profesora sa regionalnih univerziteta procesu, metodama i alatima poduzetničkog učenja te stotine studenata u regiji procesu pokretanja vlastitog biznisa i pružiti im podršku u razvoju njihovih poslovnih ideja“, rekao je profesor Nedim Čelebić.

Prof. dr. Slobodan Lubura, koordinator projekta sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ističe da je ovaj univerzitet odgovoran za radni paket 2, odnosno razvoj međusobne saradnje između Univerziteta i preduzeća.

“U provoj godini projekta partneri iz EU prezentovaće najmanje 5 modela saradnje  između univerziteta i preduzeća koji će biti predloženi za implementaciju u zemljama zapadnog Balkana (WBC). Zadatak projektnog tima sa UIS-a je da detaljno razradi predložene modele, u saradnji sa ostalim partnerima iz WBC i predloži ih za implementaciju. U nastavku projekta, naš projektni tim razvit će bar jedan program stručne obuke ili prekvalifikacije koji će se realizovati u sklopu Centra za cjeloživotno učenja koji postoji na UIS-u. Razmišljanja smo da razvijemo program stručne obuke koji obuhvaća mehatroničke sisteme i industrijsku automatizaciju,” izjavio je Slobdan Lubura.

Projekt SUCCESS završit će se najvećim regionalnim start-up takmičenjem na kojem će studenti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Albanije predstaviti svoje poslovne ideje ispred kompanija, investitora, donatora i drugih zainteresovanih skupina.

Prema zadnjim globalnim istraživanjima i prognozama, 8 od 10 mladih ljudi koji žive u državama sa nižim ili srednjim dohotkom će morati biti poduzetnici. Kreiranje poduzetničkog društva i izmjene obrazovnog sistema na način da odražava realne potrebe tržišta preduslov su za bolju budućnost mladih ljudi u BiH.