Novosti

Američka trgovačka komora u BiH i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji


Danas je u Sarajevu potpisan sporazum o saradnji između Američke trgovačke komore u BiH (AmCham BiH) i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sporazum su potpisali Karlheinz Dobnigg, predsjednik Upravnog Odbora AmChama i prof. dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Pridruživanje Ekonomskog fakulteta u Sarajevu mreži partnerskih institucija AmCham BiH govori u prilog tome da imamo zajednički cilj, a to je kreiranje uslova koji će poboljšati cjelokupnu poslovnu klimu u našoj zemlji i graditi prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. Izuzetno nam je važno da pomažemo razvoju mladih ove zemlje, ali i da svojim AmCham članicama ponudimo podršku i kvalitet od strane kompetentnog akademskog osoblja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke i Upravnog odbora AmCham BiH.

Sporazumom je dogovoreno sprovođenje edukativnih aktivnosti koje imaju teorijsku, praktičnu i razvojnu dimenziju. U budućnosti će se raditi na povezivanju studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koji svoja znanja i vještine mogu unaprijediti praksom ili na drugi način u okrilju AmCham BiH, te razvijanju značajnih projekata AmChama u kontaktu sa studentima i akademskim osobljem Fakulteta.

„Ekonomski fakultet u Sarajevu svojim studentima nastoji pružiti najbolje moguće uslove za sticanje znanja, kako teoretskih, tako i praktičnih. U tom kontekstu, a naročito u uslovima aktuelne pandemije kada su sve vannastavne aktivnosti svedene na minimum, saradnja sa Američkom trgovačkom komorom u BiH za nas predstavlja značajan korak u daljem radu i razvoju djelovanja. Jedan od najjačih aduta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu upravo je jaka saradnja sa poslovnom zajednicom, što nam omogućava da kontinuirano uvodimo novine u naše procese i nastavne planove i programe koji pripremaju buduće ekonomiste za savremeno tržište rada. Vjerujem da će saradnja Fakulteta i AmCham BiH iznjedriti korisne projekte, kako za učesnike ovog Sporazuma, tako i za bh. društvo u cjelini“, istakla je dekanesa prof. dr. Jasmina Selimović.

Ekonomski fakultet u Sarajevu jedini je međunarodno akreditirani ekonomski fakultet u Bosni i Hercegovini. Od 2012. godine, posjeduje evropsku EPAS akreditaciju za studijske programe na engleskom jeziku, a od 2015. posjeduje i institucionalnu akreditaciju najstarije američke akreditacijske kuće AACSB. U svom radu, Fakultet je potpuno posvećen unapređenju kvaliteta obrazovnog sistema njegujući vrijednosti kao što su visok kvalitet procesa, akademska izvrsnost, odgovornost prema različitim segmentima društvene zajednice, integritet i otvorenost.