Novosti

Gradonačelnik Mostara potpisao Ugovor o implementaciji projekta “INCLUSIVE PLAY”


Gradonačelnik Grada Mostara Mario Kordić potpisao je Partnerski Ugovor o implementaciji projekta “INCLUSIVE PLAY” ukupne vrijednosti 948.203,15 eura, a u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.- 2020.

Ugovor se implementira putem Službe za privredu, Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara, vrijednost projekta za Grad Mostar iznosi 615.129,86 maraka.
Planirano vrijeme trajanja projekta je od 1. marta 2021. godine do 31. januara 2023. godine, naveli su u saopćenju iz Grada Mostara.

Projektom “INCLUSIVE PLAY” planirana je izgradnja osjetilnog parka na dijelu igrališta sportskog centra “Kantarevac” i opremanje s opremom koja je namijenjena za djecu s poteškoćama u razvoju, kao i opremanje osjetilnog parka Javne ustanove “Los Rosales”.

Grad Mostar učestvuje s 92.269,50 maraka, a sredstva EU-a iznose 522.860,36 maraka. Vodeći partner projekta je Grad Zadar.
Partneri su Grad Mostar, centar “Los Rosales” Mostar i Dječiji vrtić “Latica” Zadar.

Prvenstvena namjena budućeg osjetilnog parka “Kantarevac” je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju na području Grada Mostara i šire, te poboljšanje standarda pružanja socijalnih usluga.

U okviru projekta predviđene su i edukacije roditelja djece s teškoćama, ali i stručnjaka koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa i tehnika, te kroz teorijski i iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Planirano je i održavanje panel-aktivnih diskusija na temu inkluzije grupa ranjivih na segregaciju i društvenu marginalizaciju.

Predmetnim projektom predviđena je i nabava dodatne opreme/sprava za osobe s i bez teškoća koje će biti postavljane na području Osjetilnog parka s ciljem osiguravanja inkluzije djece s teškoćama u lokalnu zajednicu, te dodatnog podizanja kvalitete života, sadržaja i usluga za najranjivije skupine našeg društva.

Instalacijom opreme na “Kantarevcu” osigurava se inkluzija na način da se osobe s teškoćama ne izdvajaju, već se smještaju u sami centar sportske infrastrukture.

Ovim se stvara sigurno i poticajno okruženje za život osoba s teškoćama i njihovo izražavanje. Sve navedeno predstavlja dodanu vrijednost za sam projekt i višestruku korist za osobe s teškoćama u razvoju, njihove obitelji, odgojitelje i učitelje kao i za zajednicu.

(Dnevni.ba)