Novosti

Zemlje EU gube skoro 6 miliona radnih mjesta


Kriza koronavirusa imala je neviđen uticaj na ekonomiju EU, kao i na tržište rada i društvo, navodi se u novom izvještaju Evropske fondacije za poboljšanje životnih i radnih uslova.

Do proljeća 2020. godine u EU je bilo zaposleno 5,7 miliona ljudi manje nego krajem 2019.,  pri čemu se stopa nezaposlenosti u 27-članom bloku povećala sa 6,6 na 6,7 procenata u istom periodu.

U 12 mjeseci koji su prethodili proljeću 2020. godine, zaposlenost u EU opala je za 2,4 procenta,

Do jula 2020. godine, gotovo 50 posto radnika EU prešlo je na ekskluzivni ili djelimični rad na daljinu.

(Bankar.me)