Novosti

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona “teška” 812 miliona KM


Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina usvojena je na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona.

Ovaj strateško-planski dokument usmjerava i podstiče razvoj Tuzlanskog kantona, a definirana su tri strateška cilja i to:

1. Dinamičan i održiv ekonomski razvoj u povoljnom poslovnom okruženju,

2. Razvijen inkluzivni i prosperitetni društveni sektor sa jednakim pravima za sve građane,

3. Resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj) i određeni prioriteti, sa jasno postavljenim i mjerljivim pokazateljima ostvarenja, kao i čitav niz mjera koje se trebaju realizirati u narednih sedam godina.

Uspješnoj implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona doprinijeće i implementacija sedam strateških projekata, a projekti koji će biti od najvećeg značaja su:

– Izgradnja Kampusa Univerziteta u Tuzli

– Zaštita akumulacije jezera Modrac

– Opremanje Centra urgentne medicine pri UKC Tuzla

– Formiranje naučno-tehnoloških parkova u Tuzli i Živinicama

– Izgradnja autoceste Tuzla-Brčko-Orašje

– Izgradnja autoceste Zvornik-Tuzla-Doboj

– Izgradnja dionice magistralne ceste M-18 Šički Brod – Kladanj

Strategija košta 812 miliona KM, a biće realizovana sa 49% iz budžeta Tuzlanskog kantona, dok je iz ostalih izvora planirano 51%.

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina u potpunosti je izrađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, kao i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH te je usklađena sa relevantnim strategijama drugih nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija, odnosno Ciljevima održivog razvoja (SDGs).

Proces izrade Strategije razvoja je podržao Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švajarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH).

(eKapija.ba)