Novosti

Dioničari Agrokomerca traže da im država vrati vlasništvo


Ukupno 2.713 nekadašnjih radnika preduzeća Agrokomerc tužbom će od bivše firme zahtijevati nadoknadu štete zbog toga što su im uskraćena dioničarska prava, a svu potrebnu dokumentaciju predali su svom pravnom zastupniku Enesu Abdiću.

On je inače vlasnik Advokatske kancelarije koja sjedište ima u Švajcarskoj, a tužbeni zahtjev u ime radnika biće predat Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Uvjeren sam u povoljan ishod tužbi, jer se inače ne bih ni uključivao u cijeli projekat. Ukoliko se to dogodi, biću sretan što će to biti satisfakcija dioničarima Agrokomerca koji su ostali bez svega zbog loše politike i ignorisanja njihovih prava“, istakao je Abdić.

Posao prikupljanja neophodne dokumentacije za podizanje tužbi odradio je odbor koji su oformili sami radnici i koji je djelovao duže od pola godine. Iz tog odbora saopštili su da poslije 30. juna više neće biti moguće predavati dokumentaciju. Inače, pomenute pravne aktivnosti pokrenute su nakon što je nekolicina dioničara u proteklim godinama, pred domaćim i međunarodnim pravosuđem, pokrenula tužbe za naplatu štete koja im je uzrokovana oduzimanjem dioničarskih prava, a Evropski sud za ljudska prava je u dva slučaja presudio u korist radnika.

Tim presudama utvrđeno je kako im je država Bosna i Hercegovina, zbog nezakonitog oduzimanja prava raspolaganja vlastitom imovinom, na ime nematerijalne štete, dužna isplatiti iznos od po 3.600 eura.

Predstavnik dioničara Ibro Pilipović ističe kako se oni zalažu za detaljno utvrđivanje procenta vlasništva svakog od pojedinih dioničara Agrokomerca, kako bi se oni uveli u vlasništvo nad firmom.

Dodaje kako je njihovo vlasništvo uzurpirano od strane države i da žele da im se ono vrati po sili zakona.

Inače, vlasti u Federaciji BiH su odmah po završetku proteklog rata poništile rezultate male privatizacije, koja je obavljena za vrijeme saveznog premijera bivše Jugoslavije Ante Markovića. Na taj način brojni radnici Agrokomerca, koji su tada postali vlasnici 33% preduzeća, ispisani su iz vlasništva i ono je u potpunosti preneseno u imovinski karton Federacije BiH.

Od tada oštećeni dioničari traže povrat vlasničkih prava i obeštećenje za oduzete dionice.