Novosti

Kompanija Ramex iz Kladnja radi za IKEU


U kompaniji “ Ramex” u Kladnju predstavnice Vanjskotrgovinske komore BiH održale su sastanak sa direktoricom Jasminkom Hadžiabdić i saradnicom za izvoz.

Pošto se kompanija “Ramex” prijavila za izlaganje u okviru zajedničkog štanda na sajmu IMM Cologne 2022, dio sastanka je bio posvećen tom pitanju.

Kompanija je u domaćem vlasništvu, ima oko 230 uposlenih i proizvodi namještaj od punog drveta, ploče i rezanu građu koju uglavnom koristi za vlastite potrebe. Kompanija ima velike mogućnosti za proizvodnju, ima vlastitu sušaru, modernu lakirnicu i kvalitetnu opremu.

Direktorica je istakla problem obezbjeđenja potrebnih količina trupaca, nepoštivanje ugovora iz čega proističe nesigurnost sklapanja dugoročnijih poslova sa ino kupcima.

Kompanija 50 posto proizvodnje izvozi za IKEU, a ostalih 50 posto su dizajnirani proizvodi, pretežno dječiji krevetići koje trenutno izvoze za kupce iz Danske i Njemačke.

U vrijeme pandemije su nešto smanjile broj uposlenih, ali kako su poslovi povećani mnogi radnici su ponovo primljeni na posao. Kao i kod većine kompanija, prisutan je problem nedostatka radne snage, ali proizvodnju prilagođavaju prema raspoloživim kapacitetima.

Kompanija “Ramex” ima velike planove za budućnost, uglavnom izvozom finalnih proizvoda od punog drveta. Predstavnici kompanije su zadovoljni saradnjom sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH koja će u budućnosti biti i više intenzivirana.