Novosti

Prodaje se još jedan dio Agrokomerca


Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine objavila je jučer javni poziv za prodaju dijela imovine nekadašnjeg giganta Agrokomerca. Prodaja će se obaviti metodom neposredne pogodbe.

Predmet prodaje je farma purana “Johovac”, koja se sastoji od poslovne zgrade i zemljišta, ukupne površine 38.493 m².

Početna cijena je 747.980 KM. Ponude sa cijenom nižom od početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije u Sarajevu 30. avgusta. u 13:00 sati.

Podsjetimo da je veći dio Agrokomerca ranije prodat kompaniji AC Food, koja je dio AS grupe iz Tešnja, a koja je tu pokrenula i uspješno razvija proizvodnju različitih proizvoda.