Rasprava u Energoinverstu: proizvodnja električne energije za vlastite potrebe

Rasprava u Energoinverstu: proizvodnja električne energije za vlastite potrebe

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE 14. septembra u Sarajevu organizovali su okrugli sto „Proizvodnja električne energije za vlastite potrebe“, na kojem su učestvovali predstavnici nauke, privrede, vladinih institucija i investitori. Bila je to prilika za sagledavanje trenutnih mogućnosti elektrodistributivnog sistema, zahtjeva i potreba krajnjih kupaca, analizu postojeće zakonske legislative, te da se pruži doprinos stvaranja uslova za proizvodnju električne energije na mjestu potrošnje. Sve s ciljem da se status pasivnih krajnjih kupaca promjeni u status aktivnih, dakle onih koji će na mjestu potrošnje proizvoditi elektičnu energiju ne samo za vlastite potrebe, nego dobiti mogućnost prodaje viška proizvedene električne energije.

Jedan od uvodničara na Okruglom stolu, dr. Ajla Merzić, iz Elektroprivrede BiH i član Upravnog odbora BH K CIGRE izjavila je tim povodom da u prilog ovome svakako ide sve pristupačnija investicija, niski troškovi održavanja fotonaponskih elektrana, te brza, modularna i jednostavna izgradnja. Kako bi se otvorila brojna pitanja, diskutovali modaliteti, razmijenila iskustva i efekti primjera dobre prakse, u organizaciji BH K CIGRE sto je organizovan u hibridnoj formi, i za njega vlada veliko interesovanje.

Prezentiran je i ekonomski aspekt priključenja i proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kao i postojeći zakonski i regulatorni okvir u Bosni i Hercegovini po ovom pitanju. Značajne poruke treba da donesu rezultati istraživanja koje je u sklopu pilot projekta provodi JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo. U tom pogledu bili su predočeni rezultati analize uticaja prosumer-a na elektrodistributivnu mrežu kroz studiju slučaja postavljene fotonaponske elektrane na krovovima objekata SOS Dječijeg sela Mojmilo, ukupne snage 33 kW. Analiza je bazirana na realnim mjernim vrijednostima, a jedan od ciljeva pilot projekta jeste i utvrđivanja načina dimenzioniranja proizvodnih jedinica prema potrebama ciljanog potrošača, dok bi se eventualni višak isporučivao u mrežu, ističe dr. Merzić.

Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim potencijalima obnovljivih izvora električne energije, evidentno je smanjenje troškova investiranja u objekte za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, što daje velike mogućnosti da krajni kupac ujedno postane i proizvođač električne energije. Zakonski i podzakonski okvir treba omogućiti ambijent za ekspanziju prizvodnje električne energije na mjestu potrošnje. Diskusija i zaključci najavljenog Okruglog stola mogu dati značajan doprinos i u tom segmentu. Svoje prisustvo potvrdili su predstavnici iz nadležnih Ministarstava u BiH, regulatornih komisija, elektroprivrednih preduzeća, tehničkih fakulteta, centara, kompanija i organizacija koje podržavaju energijsku tranziciju, ali i predstavnici privrednih subjekata koji na svojim objektima imaju ili razmatraju postavljanje fotonaponskih panela.

Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovaćkog komiteta IGRE s tim u vezi podsjeća na činjenicu da je upravljanje elektroenergetskim sistemima u realnom vremenu i sve više napuštanje tradicionalnog vođenja sistema, praćeno razvojem tehnologija za korištenje obnovljivih resursa i skladištenja energije, uz konstantan pad cijena istih, otvorilo je prilike za pojavu novih subjekata na tržištu – prozjumera (engl. prosumer), tj. aktivnih kupaca. U zemljama širom svijeta, broj aktivnih kupaca je u stalnom porastu, a njihova uloga u energetskoj tranziciji ka održivim i decentraliziranim sistemima zasnovanim na obnovljivim izvorima smatra se jednom od ključnih. U pitanju je vrlo aktuelna tematika i za očekivati je značajno povećanje proizvodnje električne energije kod dosadašnjih potrošača i u Bosni i Hercegovini, posebno korištenjem solarne energije.

Prena riječima predsjednika BHK CIGRE okrugli sto ima cilj da odgovori na neke nepoznanice integracije značajnijeg iznosa distribuiranih generatora i to: da li postojeći zakonski i regulatorni okviri omogućavaju prohodnost registracije distribuiranih izvora za vlastite potrebe, uslove priključenja na elektrodistributivnu mrežu i da li su operatori distributivnih sistema spremni na promjene karaktera distributivne mreže? Te da li trenutno stanje distributivnih mreža može osigurati potrebne uslove upliva novih distribuiranih generatora i koja je nova uloga snabdjevača i novi oblici ugovornih odnosa sa postojećim krajnjim kupcima? On cijeni da bi zaključci sa Okruglog stola mogli biti korisni u aktivnostima izmjene i dopune Zakona o električnoj energiji i Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efiksane kogeneracije koje Vlada Federacije BiH provodi u narednom periodu. Opredeljenje krajnjih kupaca da se aktiviraju kao proizvođači elektirčne energije ovisit će o tome kakvo će zakonsko rješenje biti predloženo, zaključio je Edhem Bičakčić.

Piše: Hajdar Arifagić

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.