FBiH izdvaja 6 miliona KM za subvencionisanje dijela kamate maloj privredi

FBiH izdvaja 6 miliona KM za subvencionisanje dijela kamate maloj privredi

Federalna vlada danas je dala prethodnu saglasnost za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata – Garancijski fond između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Razvojne banke Federacije BiH.

Cilj je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća i Kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, kao i za kreditno-garantne programe koji su objavljeni u 2021. godini, da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Namjena je refundiranje dijela kamate na kvartalnom nivou na odobrene kredite, a korisnici su subjekti male privrede koji su kreditno zaduženi po postojećim programima ili će biti zaduženi u narednom periodu u okviru ova dva kreditno-garantna programa, koji su na snazi od 1.6.2021. godine.

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencioniranje dijela kamate je 6 mil KM i ona su osigurana ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Subvencije će biti odobravane korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine, a visina subvencionirane kamatne stope do 4,5%.

Subvencije mogu, bez javnog poziva i po automatizmu, koristiti svi subjekti male privrede koji su korisnici kredita po kreditno-garantnim programima za 2020. godinu, kao i budući korisnici kredita po programima za 2021. godinu za prvi, drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine, ukoliko su uredno izmirili sve kreditne obaveze.
Za potpisivanje Ugovora s Razvojnom bankom FBiH danas je ovlašten federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Oznake:

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.