Novosti

Novi Bimeks iz Brčkog peti put oglasio prodaju imovine


Stečajni upravnik preduzeća Novi Bimeks iz Brčkog oglasio je petu prodaju imovine prikupljanjem pisanih ponuda.

U ponudi su nepokretnosti koje se nalaze na više lokacija. Tako se na lokaciji “Kafilerije” prodaje zemljište 13.295 m2 sa objektima površine od 2.144 m2, koji su većinom porušeni, jedino je opstala kotlovnica od 214 m2. Početna cijena ovih nepokretnosti su 364.500 KM.

Na lokaciji Inkubatorska stanica Brčko prodaju se parcele na mjestu “Uznovača pustara”, površine od 4 ara i od 2 hektara i 73 ara sa oštećenim objektima ukupne površine od 698 m2. Početna cijena iznosi 2,7 mil KM.

Zemljište veličine od 266.573 m2, na kojem se nalaze poslovne zgrade površine od 9.231 m2 se prodaje po počenoj cijeni od 27,9 mil KM. Pomenuta imovina nalazi se na lokaciji Farma.

Poslovni prostor veličine od 37 m2, smješten u ulici Studentska u Brčkom prodaje se po cijeni od 92.741 KM, a poslovni prostor veličine od 50 m2 u ulici Trg Mladih, takođe u Brčkom, je oglašen po početnoj prodajnoj cijeni od 134.500 KM.

Za učešće je potrebno uplatiti depozit u visini od 50.000 KM ili u visini od 10 % početne cijene za poslovne prostore.