Novosti

U planu obnova tri vrtića i izgradnja novog objekta škole u Novom Sarajevu


Općina Novo Sarajevo uz podršku kantonalnog ministarstva ove godine planira obnovu vrtića Kolibri u ulici Kolodvorska 11. Vrijednost ovog projekta je oko 1.300.000 KM, od čega će ministarstvo obezbijediti 700.000 KM, a Općina 600.000 KM. Rekonstrukcijom navedenog vrtića i njegovim ponovnim vraćanjem u funkciju, osiguraće se prostorni kapaciteti za smještaj, odgoj i obrazovanje oko 190 djece uzrasta od 3 do 6 godina.

U saradnji sa UNDP BiH i Udruženjem “Dajte nam šansu” priprema se i uređenje vrtića Ciciban okviru kojeg je predviđena uspostava Edukativnog dnevnog centra za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju s područja Kantona Sarajevo, saoppšteno je na sajtu Općine Novo Sarajevo.

Okvirno je planirano da u kvadraturi objekta može da boravi 30 djece od predškolskog uzrasta do onih koji su napunili 18 godina, kao i ona djece koja trebaju cjelodnevni boravak i dodatnu stručnu podršku. Planirano je da se objekat izgradi od prirodnih materijala i kao takav da bude ogledni za kompletnu regiju. JU “Djeca Sarajeva” ustupila je vrtić Ciciban Udruženju “Dajte nam šansu” na neodređeni vremenski period u svrhu zbrinjavanja djece i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju.

U 2022. godini Općina planira i izradu Izvedbenog projekta za obnovu još jednog novosarajevskog vrtića Narcis u ulici Grbavička bb. Vrtić se nalazi u neposrednoj blizini objekta Dječija kuća, a idejnim rješenjem je predviđeno da sadrži prizemlje, sprat i potkrovlje, te podrumsku etažu.U okviru prizemlja su predviđeni prostori za dvije jasličke grupe i jednu mješovitu grupu, čajna kuhinja, trpezarija koja ujedno služi i kao prostor za više namjena, te ostali prateći prostor, dok je na spratu predviđen prostor za četiri vrtićke grupe.

Osim rekonstrukcije pomenutih vrtića, Općina Novo Sarajevo ove godine nastavlja i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje objekta Osnovne škole Pofalići. Idejnim projektom novog objekta škole, predviđena je površina oko 6.000 m2, kao i vanjska površina oko 2.700 m2. Biće namijenjena za boravak oko 900 učenika u dvije smjene. Imaće sve potrebne prostorije, učionice, dva vanjska igrališta i unutrašnju fiskulturnu salu. Navedeni projekat realizovaće se u saradnji sa Ministrstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.