Novosti

Tranzicija ka čistoj energiji ključna tema Energetskog samita u Neumu


Definiranje puta Bosne i Hercegovine u tranziciji ka čistoj energiji centralna je tema šestog Energetskog samita koji se od 23. do 25. marta održava u Neumu. Prvi panel „Reformska agenda za energetski sektor, status, izazovi i potencijali“ predstavio je reformu energetskog sektora BiH i njen značaj za održivu budućnost sektora, u svjetlu EU paketa čiste energije, te priprema Nacionalnog energetskog i klimatskog plana BiH (NECP) koji će utrti put tranziciji energetskog sektora BiH.

Prisutnima se na početku panela linkom obratio Nick Bridge, specijalni predstavnik britanskog ministra vanjskih poslova za klimatske promjene, a u uvodnoj prezentaciji Admir Softić, pomoćnik ministra, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH govorio je o obavezama Bosne i Hercegovine (NDC, Sofijska deklaracija, Paket čiste energije, NECP) a Mak Kamenica, direktor USAID-ovog projekta asistencije energetskom sektoru osvrnuo se na stanje i izazove u reformi energetskog sektora.

Bosna i Hercegovina mora ubrzati svoju energetsku tranziciju od upotrebe fosilnih goriva ka obnovljivim izvorima energije. Za taj proces potrebno je razvijanje novih strategija, planova, politika i provođenje legislativnih reformi na svim nivoima vlasti. Posebno je važno pojednostaviti procedure za ishodovanje dozvola privatnim investitorima koji žele uzeti aktivno učešće u ovoj tranziciji te na taj način učestvovati i u smanjenju efekta klimatskih promjena, neki su od zaključaka prvog panela Energetskog samita 2022. Također, kako se moglo čuti, važno je građane i građanke BiH adekvatno informirati o svim procesima.

Kako je istakao Ognjen Marković, ekspert za energetiku USAID EPA projekta, jedna od prilika jeste novi investicioni ciklus za BiH bez kojeg nema energetske sigurnosti, a on treba da ide u pravcu dekarbonizacije i obnovljivih izvora energije. Direktorica programa za Zapadni Balkan u Western Balkans AIRE centru, te osnivačica i direktorica u Sustineri Partners Biljana Braithwaite, naglasila je da je u BiH veliki potencijal neiskorišten, a važan faktor tranzicije je i dostupnost finansijskih sredstava, jer je posebno važno imati odgovarajuće poticaje za obnovljive izvore energije. U tom svjetlu posebno je važno imati i programe za lokalne zajednice koje tradicionalno imaju rudnike uglja, kako bi proces tranzicije bio pravičan i inkluzivan, što je jedna od ključnih poruka direktora Svjetske banke za BiH, Crnu Goru i Centralnu Aziju, Christofer Sheldona.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera je pozvala međunarodne i domaće partnere na svim nivoima da zajednički rade na inicijativama i akcijama koje će osigurati čistu i pristupačnu energiju za sve i ubrzati tranziciju ka „zelenim“ rješenjima. U procesima kreiranja strategije i zakonskih regulatornih rješenja, prema riječima Lade Buševac, šefice ureda IFC-a, principi koji treba da se ugrade u cijeli proces su transparentnost i jednak tretman privatnog i javnog sektora. Kao predstavnica privatnog sektora, Vildana Mahmutović, šefica odjela održivosti Adriatic Metals, istakla je koliko je važno da svi u privatnom sektoru prate ekološke standarde i primjenjuju nove tehnologije.

Ministri energetike iz RS i FBiH su informisali prisutne o značajnim aktivnostima na gradnji elektrana na obnovljive izvore za koje se očekuje da budu pušteni u rad u narednih nekoliko godina. Zaključeno je da je za optimalno korištenje novih kapaciteta na obnovljive izvore i obezbjeđenje energetske sigurnosti elektroenergetskog sistema neophodno uspostaviti organizovano tržište električnom energijom i njegovo povezivanje sa drugim tržištima u regionu i šire.

Energetski samit održava se uz međusobnu saradnju i podršku USAID misije u BiH, UNDP-a, Njemačke razvojne agencije GIZ, Delegacije Evropske unije u BiH i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Heregovine i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.