Novosti

Uloga CBBiH u procesu pristupanja države EU postat će jača


Šef Delegacije Evropske unije u BiH Johann Sattler posjetio je danas Centralnu banku BiH gdje mu je guverner Senad Softić prezentirao osnovne makroekonomske pokazatelje, a posebna pažnja tokom razgovora bila je posvećena stanju u finansijskom i bankarskom sektoru.

Softić je rekao da je potvrđena monetarna stabilnost u BiH, postignuta kroz aranžman valutnog odbora, što je i najveći doprinos u situaciji pandemijske krize i aktuelnoj geopolitičkoj situaciji.

Dodao je da CBBiH kontinuirano izvršava zakonom definisane obaveze i implementira svoje strateške ciljeve.

Prioritet svih treba da budu aktivnosti i mjere koje će ublažiti posljedice sve izraženije inflacije po privredu i građane. Fokus treba staviti na stvarne ekonomske reforme, koje bi značajnije poticale i jačale privrednu aktivnost, ekonomski rast i investicioni ciklus. CBBiH će sa svoje strane dati doprinos navedenom, u okvirima svog zakonskog mandata“, rekao je Softić.

Posebno je istakao dobru saradnju CBBiH sa predstavnicima bankarskog sektora, te kvalitetnu bankarsku koordinaciju i potrebu da se i dalje održava saradnja na nivou Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH.

Šef Delegacije EU je istakao ulogu i značaj CBBiH u finansijskom sektoru, naglasivši da je očuvanje nezavisnosti CBBiH i integriteta valutnog odbora od ključnog značaja za finansijski sektor, ekonomiju BiH i državu u cjelini.

Uloga CBBiH u procesu pristupanja države EU postat će jača kako se bude proces pristupanja intenzivirao, rekao je ambasador Sattler“, saopšteno je iz CBBiH.

Biznis.ba