Novosti

Regionalna ljetna škola ljudskih prava za studente i studentice pravnih fakulteta održava se u Trebinju


Vijeće Evrope nastavlja sa ulaganjem napora na prenošenju znanja i razvoju vještina za bolju zaštitu ljudskih prava kroz održavanje regionalne ljetne škole ljudskih prava za studente i studentice pravnih fakulteta.

32 studenata i studentica pravnih fakulteta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Srbije od 12 – 15. jula imaju priliku da razgovaraju o potrebi za edukacijom u cilju promjene stavova ključnih aktera koji su uključeni u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Razgovori i diskusija je usmjerena na korijene rodne nejednakosti i nasilje nad ženama, borbu protiv stereotipa i predrasuda, prevenciju online nasilja nad djevojčicama uključujući zlostavljanje zasnovano na slikama, nasilje u porodici u domaćoj, ali i u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Studenti i studentice će imati intenzivne pripreme za simulaciju suđenja, koje će se održati u sklopu ove ljetnje škole u prostorijama Osnovnog i Okružnog suda u Trebinju, što im daje izuzetnu priliku da se na najbolji mogući način poistovjete sa profesionalcima kao i da utemelje pravac svoje karijere

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – III faza“, koji implementira Vijeće Evrope uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške. Učešće studenata prava iz Crne Gore, Srbije i Kosova* omogućeno je kroz projekte “Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” i “Jačanje efikasnih pravnih lekova za kršenje ljudskih prava u Srbiji” koji se implementiraju u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, „Podrška Ustavnom sudu u primjeni i promociji evrospkih standarda ljudskih prava.“

* Sva pozivanja na Kosovo, bilo na teritoriju, institucije ili stanovništvo, u ovom tekstu shvataju se u potpunosti u skladu sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija i bez prejudiciranja statusa Kosova.