Elektroprivreda CG prodaje 10% akcija

Elektroprivreda CG prodaje 10% akcija

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) raspisala je javni poziv za prodaju 10% akcija kompanije u blok transakciji.

Kako je navedeno u pozivu, EPCG planira da proda 11,8 miliona sopstvenih akcija po minimalnoj cijeni od 8,63 EUR za dionicu.

Pravo učešća na pozivu imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta od najmanje 1.000 MW ili sa osnovnim kapitalom od minimum 500 mil EUR. Ponude mogu da dostave i investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u poslednje tri godine, kapital od najmanje milijardu eura i ulaganje u energetski sektor od minimum 100 milona EUR u posljednjih pet godina.

U pozivu je navedeno i da zainteresovani ponuđač uz prijavu treba da dostavi i bankarsku garanciju, naplativu na prvi poziv, sa rokom važenja od minimum 60 dana od otvaranja ponude na iznos od pet odsto investicione vrijedonosti sopstvenih akcija.

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu EPCG najkasnije do 1. avgusta.

Ključni kriterijum za vrednovanje ponuda biće ponuđena cijena. Ukoliko se utvrdi da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, najpovoljnijim će se smatrati onaj čija je ponuda stigla prva.

bankar.me/PN

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.