Novosti

Košarac: U najkraćem mogućem roku harmonizirati cijene peleta u oba entiteta


Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac očekuje da će institucije Federacije BiH slijediti primjer Vlade Republike Srpske, koja je donijela Odluku o privremenoj mjeri za ograničenje visine cijene peleta, a sve kako bi došlo do harmonizacije cijene peleta u oba entiteta u najkraćem mogućem roku.

Pomenutom odlukom definiše se najviša maloprodajna cijena peleta na 480 KM + PDV po toni.

– U momentu kada se cijeli svijet suočava sa krizom energenata, a posljedično tome i rastom cijena, institucije Republike Srpske su pokazale odgovornost i senzibilitet prema građanima. Na osnovu inicijative novoizabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Vlada je usvojila Odluku o ograničenju cijene peleta, primarno vodeći računa o svakom čovjeku u Republici Srpskoj – poručio je Košarac.

Košarac je podsjetio da je Vijeće ministara BiH nedavnom Odlukom o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta zabranio izvoz peleta do 31. januara 2023. godine.

Istom odlukom, dodao je, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, iznađe način za uvođenje izvoznih ograničenja za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, sve u skladu sa dostavljenim inicijativama entitetskih nadležnih institucija.

– To praktično znači da odluka Vijeća ministara BiH o zabrani izvoza peleta može biti korigovana, ukoliko entitetske institucije to iniciraju. Uvažavajući ustavne nadležnosti, u konstantnoj smo komunikaciji sa resornim entitetskim ministarstvima i analiziramo stanje na tržištu, kako bismo pronašli rješenje koje će biti zadovoljavajuće i za naše građane, ali i za kompanije koje se bave spoljnotrgovinskim prometom – rekao je Košarac.

S tim u vezi, on je najavio da će u narednih deset dana organizovati novi radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava i privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH.

– Naš prijedlog će biti da, nakon što utvrdimo bilans stanja, idemo sa uvođenjem izvoznih kvota, na način da se odredi tačna količina peleta koja se može izvoziti, a da pri tome potrebe domaćeg tržišta ne budu ugrožene niti u jednom segmentu – naglasio je Košarac.

Po njegovim riječima, optimalno rješenje bilo bi da se domaćim proizvođačima peleta omogući izvoz 50 odsto proizvodnje, a da 50 odsto plasiraju na tržište Republike Srpske i Federacije BiH, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.