Novosti

Hrvatska uvodi porez na ekstradobit kompanija


Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je uvođenje poreza na ekstraprofit u toj zemlji.

“Na javnu raspravu šaljemo Zakon o dodatnom porezu na dobit. To znači da oni koji imaju više pomognu onima koji imaju manje. Smatramo da bi ovakva vrsta poreza bila solidarni doprinos“, rekao je Plenković na sjednici vlade, dodajući da se „ne radi o kažnjavanju onih koji su uspješni“.

Ministar finansija Marko Primorac je na konferenciji za medije izložio detalje predloženog zakona, navodeći da je taj porez prije svega namijenjen redistribuciji profita poreskih obveznika koji će ostvariti znatno veće nivoe dobiti u odnosu na četvorogodišnji prosjek, piše Euronews pozivajući se na portal Dnevno.hr.

On je podsjetio da u hrvatskom sistemu oporezivanja dobiti već postoje dvije stope i dva praga, a s novim porezom se u ovoj kriznoj situaciji uvodi defacto još jedan prag i još jedna stopa.

„Oni čiji je prihod veći od 300 miliona kuna (39,7 miliona eura) plaćaće porez na ekstraprofit. Oni će imati stopu od 18 posto poreza na dobit, te dodatni porez koji će zavisiti od nivoa profita u 2022. godini koji bude za 20 posto iznad prosjeka u posljednje četiri godine”, istakao je Primorac.

Prema njegovim riječima, kad se sve sabere ako je nekome dobit u 2022. godini, na primjer, porasla za 50 procenata u odnosu na četvorogodišnji prosjek, njegova efektivna stopa poreza na dobit bi bila 24 posto, a onome čija je dobit porasla 100 posto u odnosu na poslednje četiri godine, efektivna poreska stopa će biti oko 30 posto.

„U ovoj kriznoj situaciji, kada svi treba da podnesu dio tereta krize, smatramo da je prijedlog ovakvog poreza utemeljen na načelima jednakosti i pravednosti“, rekao je Primorac i dodao da se novi porez odnosi na sve pravne subjekte, a ne samo na energetski sektor i da bi obuhvatio oko 200 najvećih privrednika.

Ukupan poreski prihod bi bio dvije milijarde kuna (oko 265 miliona eura).

Hrvatski ministar finansija Marko Primorac naglasio da će se sredstva od poreza na esktraprofit „koristiti isključivo za pomoć najugroženijima, a ne za punjenje državnog budžeta“, kao i da je to jednokratan porez za 2022. godinu.