Novosti

Upravljanje e-otpadom: ZEOS dobio dozvolu na period od 5 godina


Upravljanje e-otpadom u Bosni i Hercegovini regulisano je na entitetskim nivoima, a ZEOS eko-sistem d.o.o. prvi je operater sistema upravljanja električnim i elektronskim otpadom u FBiH. U skladu sa uspješnim desetogodišnjim poslovanjem i kontinuiranim ostvarenjem ciljeva propisanih Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, ZEOS eko-sistem je dobio treću dozvolu od nadležnog Federalnog ministarstva okoliša i turizma FBiH, za poslovanje i u narednih pet godina za period 2023 – 2027. godine.

Navedena dozvola je potvrda o uspješno uspostavljenom sistemu zbrinjavanja e-otpada, koji ZEOS eko-sistem rangira visoko u lancu procesa za upravljanje otpadom u našoj državi.

Do danas sakupljeno 20.000 tona e-otpada

Od 2012. godine kada je ZEOS eko-sistem d.o.o. osnovan, kao prvi ovlašteni operater za upravljanje e-otpadom, pa do danas, uspješno je sakupljena količina od cca 20.000 tona e-otpada, koja je preusmjerena na pravilno zbrinjavanje umjesto na deponiju. Principi poslovanja operatera temelje se na transparentnosti, ekonomičnosti, efikasnosti, održivosti, uz poštivanje zakonskih propisa.

Zaključno sa mjesecom decembrom ZEOS eko-sistem je osigurao sredstva za nabavku 740 komada infrastrukture na 431 lokaciji, mobilno reciklažno dvorište, reciklažna dvorišta širom velikih gradova, a posebno za stanovništvo je dostupna i usluga za besplatno preuzimanje e-otpada sa kućne adrese na nivou FBiH, koju obavlja brza pošta. Lokacije infrastrukture su obilježene i građani iste mogu pogledati na karti klikom na link www.zeos.ba.

Podsjećamo, ukoliko imate električni i elektronski otpad, bez obzira da li ste pravno ili fizičko lice ZEOS eko-sistem je adresa na koju se možete obratiti kako bi isti bio besplatno i propisno zbrinut, poštujući zakonske i ekološke standarde. Sve potrebne informacije dostupne su na web stranici klikom na link ovdje www.zeos.ba ili putem telefona +387 33 628 606.