Tema u fokusu

NEX Studio d.o.o. Sarajevo jedan je od lidera u oblasti satelitskog praćenja vozila u BiH


Jedna od vodećih kompanija u BiH kada je u pitanju pružanje usluga satelitskog praćenja vozila i ljudi, NEX Studio d.o.o. Sarajevo ostvarila je rekordne poslovne rezultate u 2022. i prva u BiH dobila “zlatni” status kad je u pitanju količina nabavljene GPS opreme. Time su ponovo potvrdili da su kompanija koja stalno postavlja i kreira više standarde u poslovanju u svojoj djelatnosti, kroz razvoj i unapređenje svojih usluga u IT sektoru.

Prema riječima Ermina Noge, direktora NEX Studio d.o.o. Sarajevo, uprkos svim ograničenjima i poteškoćama koje su ih zadesile, uspjeli su zadržati visok standard poslovanja. “Naša kompanija je premašila svoja očekivanja za 2022. godinu i prateći ovaj trend rasta očekujemo da će 2023. godina biti znatno uspješnija od prethodne. Jasnom strategijom, stručnim i kvalitetnim kadrom i povjerenjem korisnika težimo razviti mrežu svojih poslovnica sa kojom obezbjeđujemo kontinuiran rast”, kaže Nogo.

Na koje ćete planove staviti fokus u 2023. godini?

U 2023. godini planiramo proširiti svoje poslovne kapacitete upošljavanjem novih radnika, kao i regionalno pozicioniranje. Bitno je i da održimo postojeće standarde, kao i kontinuiran i stabilni rast, ostvaren kroz kvalitetnu i korektnu saradnju s klijentima.

Nakon 14 godina uspješnog poslovanja dobili ste i značajno priznanje od strane Vaših poslovnih partnera?

Da, nakon 14 uspješnih godina, dobavljač Teltonika Telematics UAB je prepoznala NEX Studio d.o.o. kao strateškog partnera i s ponosnom možemo reći da smo prvi sa “zlatnim” statusom u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju količina nabavljene GPS opreme. NEX Studio je certifikovan od strane Centra za certificiranje sustava upravljanja Cro Cert BH d.o.o. za ISO 9001:2015 QMS standarde i ISO 27001:2013 Sistem menadžmenta zaštite i bezbjednosti informacija.

Možete li ukratko predstaviti kompaniju NEX Studio d.o.o. Sarajevo?

NEX Studio d.o.o. čini tim mladih, odgovornih i ambicioznih stručnjaka iz oblasti informatike, koji su spremni udovoljiti različitim zahtjevima klijenata i tržišta. Naš cilj je da klijentima omogućimo maksimalno iskorištenje potencijala IOT tehnologije. Zahvaljujući našem iskustvu, brzo i efikasno kreiramo poslovna rješenja pružanjem usluga satelitskog praćenja vozila i ljudi, prodaji i ugradnji prateće GPS opreme, TravelSIM kartica, informatičkih usluga i izrade aplikativnih softvera. Počeli smo 2004. godine kao agencija, a 2010. smo se registrovali kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Za kratko vrijeme mnogi korisnici su prepoznali kvalitet naših usluga. Iako imamo skroman broj uposlenih, naši dugogodišnji poslovni rezultati su najbolji pokazatelji da uspješno odgovaramo na sve zahtjeve tržišta. Najveći broj naših klijenata je iz transportnog i komercijalnog sektora (domaći i međunarodni) kao i rent-a-car, taxi službe, kurirske službe i sl.

Ermin Nogo: “Naš cilj je prvenstveno ulagati u uposlenike, jer smatramo da bez toga nema napretka.”

Koje sve vrste usluga pružate na tržištu?

Primarna djelatnost naše kompanije jeste pružanje usluga satelitskog praćenja vozila i ljudi kroz vlastiti NEX GPS system, koji je u potpunosti razvijen unutar same kompanije. Kao takav, lako je prilagodljiv potrebama i zahtjevima svakog pojedinačnog klijenta, neovisno od njihove poslovne djelatnosti. Budući da je NEX GPS sistem web baziran, dostupan je korisnicima u svakom trenutku putem računara i/ili mobilnog uređaja. Pomoću aplikacije, korisnici mogu znati u svakom trenutku gdje su njihova vozila, da li se kreću i kojom brzinom, gdje se zaustavljaju i koliko traje zaustavljanje, stil vožnje kao i prekoračenja brzine. Pored navedenog, naš tim je zadužen i za pružanje usluga razvoja aplikativnog softvera, web dizajna i korisničke podrške.

Zbog čega klijenti trebaju izabrati baš Vašu kompaniju za saradnju?

Prednosti zbog kojih bi klijenti trebali izabrati NEX GPS sistem za saradnju ogledaju se u tome da svakom poslovnom izazovu pristupamo sa maksimalnom pažnjom, voljom i entuzijazmom. Nastojimo implementirati naše usluge u kratkom vremenskom periodu 48-72h. Naša korisnička podrška i servis dostupni su 24/7, čime osiguravamo nesmetan rad čitavog sistema nadzora vozila Osim toga, raspolažemo sa mobilnim servisnim ekipama, koji su operativne na području cijele BiH. Svakodnevno ulažemo u razvoj i proširenje naših usluga, što rezultira povećanjem broja zadovoljnih i lojalnih klijenata.

Koje sve koristi imaju korisnici Vaših usluga i kakve uštede ostvaruju?

Imajući u vidu konstantna poskupljenja i troškove, naročito kada je u pitanju gorivo, pomoću naše aplikacije korisnici imaju detaljan uvid u potrošnju goriva i iskorištenost vozila. Zahvaljujući takvom uvidu, mogu racionalnije i efikasnije raspoređivati poslovne kapacitete vozila u smislu smanjenja pređene kilometraže, troškova goriva, voznih i prekovremenih sati, sigurnijeg načina vožnje i manje prometnih nezgoda. Osim toga, mogu uticati i na povećanje sigurnosti vozila i vozača, smanjenje telefonskih troškova, smanjenje administrativnih troškova, vođenja pređene kilometraže, povećanje nivoa usluge prema klijentima i sl.

Kakvi su bili Vaši počeci u biznisu i kako se danas pozicionirao NEX Studio?

Obzirom da smo se među prvima počeli baviti ovom djelatnošću, veliki broj koraka je bio potreban da bi dostigli današnji nivo razvijenosti sistema i zadovoljstva korisnika. Naše poslovanje smo započeli sa malim brojem uposlenih i uz predani timski rad smo napravili veliki pomak na tržištu. NEX GPS sistem je 2006. godine bio u ranoj fazi razvoja i zahvaljujući prvim klijentima i njihovim svakodnevnim zahtjevima i prijedlozima, NEX Studio d.o.o. je danas jedan od vodećih lidera u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini.

Da li ste uspjeli ostvariti sve ciljeve koje ste planirali u 2022.?

U prošloj godini smo imali veliki broj projekata sa kratkim rokom realizacije, kojima smo kroz timski rad i organizovanost uspješno odgovorili. Naš cilj je prvenstveno ulagati u uposlenike, jer smatramo da bez toga nema napretka. Kroz edukaciju stvaramo bolju organizaciju u kojoj je ugodno raditi i gdje uposlenici mogu napredovati i vidjeti svoju budućnost. Samim tim, svaki napredak uposlenika je naš ostvareni cilj.

Kakva je Vaša vizija razvoja kompanije u narednih nekoliko godina?

Prioritet stavljamo na razvoj inovativnih i efikasnih procesa, uvodeći tehnološke novitete, unapređujući korisničku podršku, kao i ostale segmente poslovanja. Postavljat ćemo i dalje standarde i pomjerati granice u okviru naše djelatnosti, a za sve korisnike naših usluga bit ćemo i dalje simbol sigurnosti, povjerenja i pouzdanosti. Razvoj softvera u ovoj oblasti učinit ćemo jednostavnijim, pametnijim, transparentnijim i efikasnijim.

Razgovarala: Irena Vasić-Dobrić