Tema u fokusu

Vojislav Protić: Uspješni smo jer radimo i one poslove koje konkurencija ne može


Vodeća kompanija u oblasti otkupa i prerade sekundarnih sirovina od metala, VIA Metal Commerce d.o.o. Laktaši u 2022. je ostvarila rast prihoda od 330%, a u 2023. će se u potpunosti orijentisati ka industriji i pripremi sirovina po zahtjevima krajnjih korisnika.

Ova realtivno mlada kompanija je tokom pet godina svog poslovanja stekla povjerenje velikog broja dobavljača pravnih lica i poslovnih subjekata iz oblasti industrije, kao i metaloprerađivačkih firmi na području banjalučke regije i šire. Zahvaljujući stručnom kadru i stalnom ulaganju u modernizaciju opreme, ova kompanija je uvijek na korak ispred veoma jake konkurencije.

Prema riječima Vojislava Protića, direktora VIA Metal Commerce d.o.o. Laktaši, sav njihov trud i naporan rad proteklih godina im se isplatio. “Naše poslovanje u 2022. godini bilo je na nivou 2021. godine, koja je bila rekordna. Naglasio bih da nam je 2021.godina bila izuzetno uspješna sa rastom prihoda od oko 330% i rastom neto dobiti od 190% u odnosu na 2020.“, kaže Protić.

Možete li ukratko predstaviti vašu kompaniju?

VIA Metal Commerce osnovana je u februaru 2018. godine. Na samom početku bili smo jedna mala otkupna lokacija metalnog otpada i 99% dobavljača su bila fizička lica. Osnovna djelatnost tada nam je bila otkup metalnog otpada, crne metalurgije i obojenih metala, kao i rastavljanje olupina, putničkih i teretnih vozila i njihovo uništavanje, te priprema za dalju reciklažu. U godinama koje su uslijedile, stekli smo povjerenje velikog broja dobavljača pravnih lica, ozbiljnih poslovnih subjekata iz oblasti industrije, metaloprerađivačkih firmi, što sa teritorije Laktaša, tako i u banjalučkoj i široj regiji. Trudimo se da pridobijemo što više dobavljača iz oblasti industrije, što nam je poslovni plan za naredne godine. Na tržištu smo zastupljeni kao firma za otkup metalnog otpada. Osim toga, vršimo sječenje svih vrsta metala, opremljeni smo sa većim brojem rezača na gas, kao plazma rezačem. Radimo takođe sve vrste demontaža postrojenja, mašina, vozila, itd.

Kako se nosite sa konkurencijom u ovoj oblasti?

Konkurencija je zaista jaka u ovoj djelatnosti, ali se uvijek trudimo da budemo drugačiji, da se razlikujemo od drugih, da smo prepoznatljivi po načinu rada sa komitentima. Razlikujemo se po tome što svakom dobavljaču poklanjamo maksimalnu pažnju i svako je važan. Ne mjerimo kvalitet dobavljača samo po isporučenoj mjesečnoj količini robe. Trudimo se da budemo na usluzi svakom komitentu, kao i da naše usluge prilagodimo svakom ponaosob. Opremljeni smo da za svakog dobavljača iz industrije, npr. obezbijedimo ambalažu za sakupljanje (kontejneri od 3m3, 5m3, abrol kontejneri od 20 do 36m3), da im olakšamo manipulaciju otpadom, kao i da im pomognemo da njihova proizvodnja ne trpi.

Koje su odlike uspješnog menadžera i kakva je Vaša poslovna strategija?

U ovim prilično teškim vremenima, gdje ne znamo šta nas očekuje, poremećenom tržištu, inflaciji i svemu ostalom što otežava normalno poslovanje, ne možemo se držati nekog šablona ili strategije. Voditi jednu firmu je živa materija, gdje se moramo prilagođavati svim vanrednim situacijama, neočekivanim promjenama cijena, tržišta. Sportskim riječnikom rečeno, moramo mijenjati formaciju u odnosu na ono što se dešava u tom momentu, i naravno imati osjećaj šta bi moglo da se desi u narednom periodu, te imati spreman odgovor i na eventualnu krizu kako poslovno i organizaciono, tako i finansijski.

Kakvi su bili Vaši počeci u biznisu i da li biste danas ponovili isto?

Moj početak u biznisu bio je izuzetno težak. Sada, pet godina kasnije, kada znam sve ono što sam prošao i svo učenje koje sam u poslu imao, sve one redovne manje ili veće probleme, turbulencije tržišta, kad me pitate da li bih ponovo počeo na isti način na koji sam tada, moj odgovor je ne. To je tada bila jedna velika želja za uspjehom, pokušaj da se stvori nešto drugačije u odnosu na ostale, koji su već tada poslovali, a gotovo ni iz čega i sa već postojećom konkurencijom. Gledao sam i na njihovim primjerima učio kako ne treba. Tražio sam njihove greške i one su mi bile polazna osnova kako ne treba raditi. Trudio sam se da ispravno usmjerim svoje poslovanje.

Da li ste imali zanimljivih situacija u poslovanju, koje su Vam pomogle da napredujete?

Da, jednom prilikom u jednoj poznatoj stranoj kompaniji bilo je potrebno ukloniti staru mašinu čija je masa bila preko 22 tone. Ja sam kao predstavnik firme došao posljednji, odnosno peti po redu da pogleda o čemu je riječ i u tom momentu ponudio najlošiju cijenu od svih ostalih predstavnika konkurencije. Svi drugi imali su ponude koje su cjenovno bile bolje, ali i svoje uslove. Ja sam predstavnike te firme pitao koji su njihovi uslovi? Rekli su da im je rok da se to ukloni za 24h i pitali da li je moguće to uraditi? Rekao sam naravno da jeste i da će sutra do kraja radnog vremena, odnosno do 16 sati, posao biti završen. Posao sam dobio i uradili smo ga maksimalno profesionalno. Nakon toga bolja reklama, od preporuke te firme, zaista nam nije trebala. Volim da kažem da radimo i one poslove koje konkurencija ne može.

Jeste li uspjeli ostvariti sve ciljeve kao menadžer?

Onog dana kada ostvarim sve ciljeve, povući ću se iz posla. Ne želim da se ograničim nekim krajnjim ciljem. Uvijek ih imam više, polako ostvarujem jedan po jedan i zadajem naredni. Svaki dan treba imati neki mali cilj, težiti ka boljem, učiti i usavršavati se. A ako menadžer baš i ispuni sve svoje ciljeve, neka mu onda sljedeći cilj bude da pomogne nekome ko je na početku i omogući mu da napreduje. Nije jedan neuspjeh mjerilo da taj isti posao neće uspjeti, ukoliko se dovoljno potrudimo i ako istrajemo u onome što smo sebi zacrtali.

Koliku pažnju pridajete modernizaciji opreme?

Nema limita što se tiče modernizacije opreme i osavremenjavanja procesa rada. U posljednje dvije godine nabavili smo preko 10 abroll kontejnera zapremine do 35m3, još dva kamiona za sakupljanje i prevoz otpada, novu dizalicu, grajfer i svu ostalu prateću opremu. Jednostavno se trudim da opremom mogu da odgovorim na sve nove poslovne izazove i to je ono, što me motiviše da još više ulažem u modernizaciju firme. Sa tim ulaganjima pravimo i razliku u odnosu na konkurenciju, djelujemo brže i efikasnije i dobijamo taj korak ispred drugih.

Kakav je Vaš poslovni plan za 2023. godinu?

U kratkim crtama, planiramo širenje kruga dobavljača, prvenstveno pravnih lica i potpuno okretanje industriji, te stvaranje novih kontakata sa kupcima. Plan je takođe da se što više bavimo preradom, odnosno pripremom za krajnjeg kupca, bez posrednika, i to je jedan od naših glavnih ciljeva. Istrajat ćemo na pripremi sirovine po zahtjevima krajnjih korisnika. Naravno ulaganja neće stati, pa ćemo i u 2023. nabavljati najsavremeniju opremu, koja će stvarati dodatnu razliku u odnosu na konkurenciju i koja će doprinijeti našem boljem, bržem i lakšem poslovanju.

Razgovarala: Irena Vasić-Dobrić