Novosti

U Bosni i Hercegovini se voze stari, dizel automobili


Od ukupnog broja registrovanih putničkih automobila u 2021. godini njih čak 85% staro je 10 i više godina. Slijede ih automobili starosti od pet do deset godina sa 10%, zatim starosti od dvije do pet godina sa četiri posto, dok su najmanje zastupljeni, sa samo jedan posto, oni stari do dvije godine.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH objavljenim u publikaciji „Bosna i Hercegovina u brojevima 2022“ u Bosni i Hercegovini je 2021. godine registrovano ukupno 984.899 putničkih vozila. Prema vrsti pogonskog goriva 75% automobila koristi dizel, 21% benzin, a četiri posto alternativnu energiju.

U Bosni i Hercegovini je 2021. godine, u odnosu na 2020. godinu, registrovano 46.785 više putničkih automobila. U istom periodu povećan je i broj registrovanih mopeda za 371, a motocikala za 1.444 komada.