Turizam i ekologija

Poslovne novine promovirale turističke potencijale Federacije BiH kroz projekt “100 najvećih”


U okviru projekta “100 najvećih”, koji je podržan i sufinanciran od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Poslovne novine su odlučile promovirati turističke potencijale Federacije BiH. Ovaj inovativni projekt imao je za cilj pružanje bolje informiranosti građanima Federacije BiH i domaćim turistima o raznolikim turističkim ponudama, resursima i kapacitetima koji su na raspolaganju u ovom području.

U sklopu projekta, identificirane su lokalne zajednice koje imaju bogatu turističku ponudu, a posebna pažnja je posvećena i onim zajednicama koje zbog nedostatka sredstava nisu imale priliku promovirati svoje turističke potencijale. Odabrano je 30 destinacija koje su pažljivo promovirane putem nove pod-kategorije na web portalu Poslovnih novina, newslettera, društvenih mreža i štampanog izdanja. Dodatno, u sklopu regionalnog poslovnog događaja “100 najvećih”, organiziran je poseban “Turistički kutak” na kojem su predstavljene sve promovirane destinacije.

Glavni cilj ovog projekta je bio pridonijeti razvoju turizma kao ključnog pokretača ekonomskog rasta, istovremeno promovirajući turističke potencijale Federacije Bosne i Hercegovine. Realizacijom projekta, postignut je napredak u razvoju i prepoznatljivosti 30 lokalnih zajednica čiji su turistički potencijali prezentirani poslovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekt je donio višestruku korist, kako građanima, tako i zaposlenima u turističkom sektoru. Građani Federacije BiH i domaći turisti sada su bolje informirani o raznovrsnim turističkim ponudama koje su im dostupne. Istovremeno, zaposlenici u turističkom sektoru imaju priliku ostvariti veću vidljivost i privući veći broj posjetitelja, što doprinosi i rastu lokalnih gospodarstava.

Projekt “100 najvećih” u sklopu kojeg su Poslovne novine promovirale turističke potencijale Federacije BiH je izvrstan primjer suradnje između medija, vlade i lokalnih zajednica. Ovaj integrirani pristup promociji turizma pokazuje kako zajednički napori mogu donijeti konkretne rezultate i podići svijest o turističkim ljepotama i mogućnostima Bosne i Hercegovine.