Novosti

Poziv na besplatnu obuku: Unapređenje proizvodnog procesa MMSP (primjena 5S, Lean, Kaizen)


Privredna/Gospodarska komora FBiH u okviru projekta „Business Information Hub“, koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska unija i Vlada SR Njemačke, poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na besplatnu obuku o temi: “Unapređenje proizvodnog procesa MMSP (Primjena 5S, Lean, Kaizen)” .

Online obuka će se održati u srijedu, 22. 2. 2023. sa početkom u 10 sati.

Prijavu za učešće je moguće izvršiti preko linka najkasnije do utorka, 21. 2. 2023. godine.

Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavljeni učesnici se mole da dan pred obuku, provjere junk/spam foldere u slučaju da su link za pristupanje obuci i agenda završili u neželjenoj pošti.

Posebne menadžerske vještine uključivanje zaposlenih u donošenje odluka, osnaživanje zaposlenih kroz timski rad,
konstantna interna komunikacija i poboljšanje uslova za rad i radnog mesta su ono po čemu su japanske firme prepoznatljive. Baš taj način rada im je u drugoj polovini XX vijeka omogućio daleko veći rast nego što su imale evropske i američke kompanije. Iako su i ove kompanije radile na kontinuiranom unapređenju (CI-continuous improvement), ipak su Japanci brže i više napredovali jer su imali posebnu filozofiju rada poznatu kao Kaizen – poboljšanje kroz male korake. U SAD 90-ih godina je osmišljen izraz “Lean” (mršav) koji predstavlja težnju kompanije da posluje sa malim zalihama, bez gubitaka i čekanja. Na koji način Kaizen & Lean vode povećanju kvaliteta, smanjenju troškova i ubrzanju isporuke bit će više riječi tokom predstojeće obuke.

Poziv za obuku namijenjen je svim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije iz metalnog i drvnog sektora.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućiti nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.
Više informacija o projektu dostupno je na www.bizhub.ba

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine.