Novosti

Objavljen Javni poziv malim i srednjim preduzećima za sufinansiranje mjera energijske tranzicije


Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) objavila je danas Javni poziv za sufinansiranje mjera energijske tranzicije za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije s područja Kantona Sarajevo, a u svrhu realizacije projekta sufinansiranja izrade i implementacije energetskih audita za mala i srednja preduzeća. Projekt provode Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) i Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Objavljivanju ovog javnog poziva prethodilo je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva privrede, GIZ GmbH i SERDA-e, Sporazuma između GiZ GmbH i SERDA-e, te Sporazuma o poslovnoj saradnji na provođenju projekta: “Podrška MSP u energetskoj tranziciji”, od 30. decembra 2022. godine, zaključenog između Ministarstva privrede KS i SERDA-e.

Javni poziv namijenjen je malim i srednjim kompanijama iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije s područja Kantona Sarajevo koje su zainteresovane za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku za implementaciju mjera energijske efikasnosti u energijskoj tranziciji.

„Kako smo krajem prošle godine i najavili, u saradnji sa SERDA-om i GIZ GmbH radimo na realizaciji projekta „Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini” koji implementira SERDA-a, a finansira Ministarstvo privrede KS u saradnji s GIZ GmbH“, izjavio je ministar privrede Adnan Delić.

Za realizaciju ovog projekta Ministarstvo je izdvojilo 495.000 KM, a u okviru projekta predviđena je tehnička i finansijska podrška u energijskoj tranziciji MSP-ova koju čini: provedba detaljnih energijskih analiza, identifikacija potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije (s fokusom na energijsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije), provedba analize energijskih i okolinskih benefita, kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata energijske tranzicije, odabir mjera/projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije na osnovu prethodnih analiza i audita; provedba odabranih mjera/projekata energijske tranzicije u MSP-ovima uz finansijsku podršku Ministarstva privrede KS, praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata energijske tranzicije u MSP-ovima.

Prijave se mogu podnijeti do 22. marta 2023. godine do 14:00 sati, a Javni poziv sa svim informacijama i pratećom dokumentacijom može se preuzeti s linka https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-sufinasiranje-mjera-energijske-tranzicije-za-mala-i-srednja.

Za sve dodatne informacije, podnosioci prijava se mogu javiti na broj: 033/652-935 ili na e-mail: [email protected] ili [email protected]Svi zainteresovani svoje prijave mogu dostaviti na protokol Sarajevske regionalne agencije, na adresu: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 6, 71000 Sarajevo.