Novosti

Istraživanje PKS: Srpske kompanije vide EU kao jedini pravac


Čelnici oko 80 odsto kompanija u Srbiji smatraju da bi bilo kakvo pogoršanje ekonomskih odnosa sa EU imalo negativan uticaj na njihovo poslovanje, navodi se u istraživanju Privredne komore Srbije.

Istraživanje PKS, koje je dostavljeno Tanjugu, pokazuje da je ogroman broj kompanija u Srbiji vrlo jasan po pitanju budućih odnosa sa EU.

„Gotovo u jedan glas kažu – bilo kakvo pogoršanje odnosa Srbije i EU negativno bi uticalo na poslovanje, što bi dovelo do smanjenja novih investicija i broja zaposlenih“, navode iz PKS.

U istraživanju je učestvovalo oko 1.000 kompanija i 80 odsto njih smatra da bi im poslovi sa EU bili otežani u slučaju bilo kakvog narušavanja načina poslovanja sa evropskim blokom, bilo da je reč o suspenziji Sporazuma o slobodnoj trgovini, daljem povećanju kamatnih stopa, smanjenju kreditnog rejtinga zemlje u slučaju političke i ekonomske nestabilnosti ili ukidanja bezviznog režima za građane Srbije.
Koliko je za kompanije u Srbiji tržište EU značajno govori i podatak da je za 35 odsto firmi „EU značajno izvozno tržište“, dok 50 odsto firmi u Srbiji ima „značajan uvoz sa tržišta EU neophopdan za poslovanje“, navodi se u istraživanju PKS.

Kako je navedneo, oko 370.000 građana Srbije radi u srpskim kompanijama koje sarađuju sa EU, a svakog meseca država od njihovih plata dobije blizu 17 milijardi dinara.

Statistički podaci pokazuju da, ukoliko bi se u slučaju pogoršanja ekonomskih odnosa sa EU broj zaposlenih u ovim firmama smanjio samo za 10 odsto, to bi budžet Srbije ostavilo bez 1,7 milijardi mesečno, koliko danas iznose plate za oko 16.000 učitelja i nastavnika ili za 14.000 medicinskog osoblja.

Pritom, ovde nije uračunat i pad prodaje robe na domaćem tržištu koji bi se dogodio u slučaju da samo 37.000 zaposlenih u kompanija koje izvoze u EU ostane bez posla.
Kako se navodi, neizvesnost u pogledu političke situacije u Evropi jedan je od najvećih rizika u poslovanju u 2023. godini.

Dodaje se da pre godinu dana ova bojazan nije postojala kod kompanija, a danas čak 15 odsto kompanija situaciju u EU vidi kao ključan problem.

Glavni rizici poslovanja i dalje su smanjenje domaće tražnje (27 odsto) i cene energenata (23 odsto), likvidnost (18 odsto).
Ukupan broj kompanija u Srbiji koje izvoze, njih 17.700 zapošljavaju oko 675.000 radnika, kažu u PKS.

Prema istraživanju, domaće kompanije vide kao ključne rizike za poslovanje u 2023. godini su: neizvesnost u pogledu političke situacije u Evropu – 15 odsto, smanjenje međunarodne tražnje – 17 odsto, pritisak na likvidnost – 18 odsto, snabdevenost i cena enegenata – 23 odsto, smanjenje domaće tražnje – 27 odsto.

Vide uticaj eventualnog pogoršanja ekonomskih odnosa Srbije i EU na investiranje domaćih kompanija: bilo bi delimičnog uticaja na mogućnost investiranja – 34 odsto, značajno bi se smanjila mogućnost za investiranje – 38 odsto, ne bi bilo uticaja na investiranje – 28 odsto.

Kada je reč o uticaju eventulanog pogoršanja ekonomskih odnosa Srbije i EU na očuvanje zaposlenosti u domaćim kompanijama, kažu: zaposlenost bi ostala na istom nivou – 35 odsto, zaposlenost bi se značajno smanjila – 31 odsto, bilo bi delimičnog uticaja na zaposlenost 34 odsto.

Uticaj eventualnog pogoršanja ekonomskih odnosa Srbije i EU na likvidnost domaćih kompanija, kažu: značajno bi bila otežana likvidnost – 42 odsto, bilo bi delimičnog uticaja na likvidnost – 35 odsto, ne bi bilo uticaja na likvidnost – 23 odsto.