Tema u fokusu

Podrška ženama poduzetnicama


Iako se u pojedinim zemljama čini da postoji jaz između muškog i ženskog poduzetništva i samozapošljavanja, razlozi zbog kojih se žene sve češće odlučuju za pokretanje vlastitog biznisa su brojni. S jedne strane tu je pristup rukovodećim pozicijama, a s druge mogućnost ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Istovremeno, neophodno je više investicionih prilika za žene poduzetnice, odnosno olakšan pristup finansiranju, kao i relevatne edukacije, te umrežavanje.

Raiffeisen banka kao odgovoran bankar se u svom poslovanju rukovodi ESG pricipima, a podrška ženama poduzetnicama je jedna od bitnih stavki strategije održivosti Raiffeisen grupacije. Kao fer partner, Banka nastoji podržati njihovo poslovanje kako kroz finansiranje novih proizvoda i unapređenja proizvodnje, tako i kroz pružanje mogućnosti umrežavanja te kroz edukacije o različitim relevantnim temama. U prilog posvećenosti Banke podršci ženama poduzetnicama govori i podatak da je oko četvrtine plasiranih novih kredita Srednjim i malim preduzećima tokom 2022. godine bila upravo u kompanije koje su u vlasništvu žena ili ih žene vode sa ključnih pozicija, a što je značajno više u odnosu na prethodni period.

Ponuda banke, u skladu s tim, obuhvata kredite namijenjene firmama u kojima su vlasnici i/ili rukovodioci žene. Ponuda je pripremljena u saradnji s Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a pored finansiranja obuhvata i mogućnost prisustva različitim webinarima i edukacijama za poduzetnice. Također, ovim firmama su dostupne i pogodnosti korištenja Medium Paketa usluga za mala i srednja preduzeća. Kako bi komunikacija s Bankom bila što jednostavnija, za žene poduzetnice je dostupna posebna e-mail adresa [email protected] putem koje mogu dobiti sve relevantne informacije vezane za poslovanje s Bankom.

Prepoznajući važnost povezivanja žena u poduzetništvu Banka je uspostavila saradnju s programom Women in Adria. Riječ je o programu koji je namijenjen poduzetnicama, ženama koje žele ostvariti uspješnu karijeru te koji ima za cilj da, u okviru događaja, inspiriše, informiše i poveže žene poduzetnice. Članicama ovog programa su na raspolaganju pogodnosti i popusti za njihovo poslovanje sa Raiffeisen bankom više na linku:

https://raiffeisenbank.ba/mala-preduzeca-i-obrtnici/women-adria

I dodajmo na kraju da je održivo ulaganje društveno svjesno, „zeleno“ ili etičko ulaganje, odnosno strategija ulaganja koja istovremeno uzima u obzir i povrat na uloženo kao i društvenu, odnosno ekološku dobrobit.