Novosti

Ministar Delić sa Svjetskom bankom o realizaciji projekta zapošljavanja i izradi socijalne karte


Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić  razgovarao je u prostorijama predstavništva Svjetske banke sa nacionalnim direktorom IFC-a za BiH i Crnu Goru Kristoferom Šeldonom i njegovim saradnicama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Kako je istaknuto, zajednički je zaključak sa ovog sastanka da će Svjetska banka u saradnji sa resornim ministarstvom raditi na realizaciji programa zapošljavanja, posebno teško zapošljivih kategorija, među kojima je populacija žena najzastupljenija, te na provođenja projekta izrade socijane karte. Istaknuta je volja i zajedničko opredjeljenje da se realizacij ovih projekata počne čim prije, te su dogovoreni prvi koraci koji podrazumijevaju formiranje projektnog tima, jedinice za impelemntaciju projekta i niz drugih pojedinosti.  Projekti su višegodišnji, a njihova realizacija trebala bi početi tokom ljeta ove godine.

Inače, prilikom preuzimanja dužnosti, federalni ministar Adnan Delić predstavio je osnovni okvir programa rada u mandatu. Među najistaknutijim mjerama u programu posebno se ističu mjere u obasti zapošljavanja, reformi, odnosno, unaprjeđenja rada Federalnog zavoda za zapošljavanje, kroz kvalitetnu selekciju i odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca zaposljenja, te kreiranje registra korisnika socijalnih usluga i zaštite, odnosno socijalnih karata, saopćeno je iz Federalnog rada i socijalne politike.