Tema u fokusu

Sabahudin Sakić, generalni direktor JP ViK Kalesija: Rast preduzeća doživljavamo kao lični uspjeh


Sabahudin Sakić je već pet godina na funkciji direktora Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kalesija. Netipičan je direktor. Na najvišu poziciju u preduzeću došao je napredovanjem sa pozicije rukovodioca Službe plana i razvoja. Netipičan je jer mu je stav “prije mene potop, poslije mene ništa” potpuno nepoznat. Preduzeće kojim upravlja doživljava kao vlastitu kuću. Možda je upravo u tome tajna pozitivnog poslovanja.

U intervjuu za Poslovne novine razgovarali smo o poteškoćama u poslovanju, modernizaciji sistema vodosnabdijevanja, saradnji sa građanima, nelegalnim korisnicima i najvažnijoj temi – kvaliteti vode.    

O modernizaciji preduzeća

Možete li usporediti stanje u kojem je danas JP Vodovod i kanalizacija Kalesija sa stanjem koje ste zatekli kada ste preuzeli funkciju generalnog direktora?

“Preduzeće je i prije mog preuzimanja direktorske funkcije, imalo kontinuiran rast i razvoj, ponajviše zahvaljujući činjenici da su uposlenici predani svojim radnim aktivnostima i da rast preduzeća doživljavaju kao lični uspjeh. Moram istaknuti i da imamo razumijevanje i podršku osnivača, odnosno Općine Kalesija. S obzirom na to da sam na poziciju direktora došao sa pozicije rukovodioca Službe plana i razvoja u istom preduzeću, mogao sam vidjeti i dobre i loše strane poslovanja preduzeća i to vidim kao startnu prednost, koju ne bi imao neko ko bi na ovu poziciju došao izvana. Prije preuzimanja funkcije direktora, glavni problem su bile redukcije vode ljeti i opravdano nezadovoljstvo naših korisnika, koji su nam na dnevnoj bazi upućivali na stotine poziva. Problem nedostatka dovoljnih količina vode riješili smo 2020. godine i od tada nismo imali redukcije, čak ni u prošloj godini koja je bila jedna od sušnijih.”

U kojim ste segmentima napravili najveći progres i ima li nešto čime niste zadovoljni i gdje bi eventualno trebalo uraditi nešto više?

“Najveći progres napravljen je rješavanjem spomenutog hroničnog nedostatka vode i ukidanje redukcija. Mnogo smo radili na smanjenju gubitaka u vodovodnoj mreži na način da smo zonirali kompletan vodovodni sistem, uspostavili 13 DMA (District Metering Area) zona sa mjeračima protoka i pritiska te na taj način imamo kontinuirano praćenje gubitaka i blagovremeno reagovanje i otklanjanje curenja. Mnogo je urađeno po pitanju automatizacije kompletnog sistema, kao što je uvođenje telemetrije na sve rezervoare i pumpne stanice, zamjena dotrajale elektro-opreme i ugradnja frekventnih regulatora na postrojenjima i vodozahvatima, ugradnja vodomjera na daljinsko očitanje, formiranje katastra vodovodnih i kanalizacionih instalacija u AutoCad-u i GIS-u, nabavka specijalnih vozila i opreme neophodne za lakši, brži i sigurniji rad, a trenutno smo u procesu projektovanja solarne elektrane koja će biti u krugu postrojenja za pripremu i prečišćavanje podzemnih voda “Krušik”.

Trenutno mnoge parametre funkcionisanja vodovodnog sistema možemo pratiti iz kancelarije, što nam omogućava brzo reagovanje u slučaju nekih anomalija. Posebno bih istaknuo da smo proteklih godina mnogo uradili po pitanju hidrogeoloških istraživanja i pronalaženja dodatnih količina vode.

Nešto više bismo trebali uraditi po pitanju problema povećane tvrdoće vode, koja u konačnici nije štetna za zdravlje, ali predstavlja problem za naše, kao i za instalacije naših korisnika. Na dobrom smo putu da i taj problem riješimo, pa se iskreno nadam da ćemo do polovine naredne godine imati “mekšu” vodu u našem sistemu.”

O kvalitetu vode

Koje su najveće poteškoće sa kojima se suočava ViK u svome poslovanju? 

“Odlazak stanovništa, a samim tim i naših korisnika, predstavlja jedan od značajnijih problema jer se povećava broj korisnika kojima konstantno moramo održavati pritisak u sistemu, a oni ne koriste vodu jer nisu tu. To nam značajno utiče na prihode, a za očekivati je da u narednom periodu bude još izraženije. Također, evidentan je i nedostatak kvalitetne radne snage, a ovakvi sistemi mogu opstati samo ako o njima brinu odgovorni i stručni uposlenici.”

Je li na nivou cijele općine funkcionalno vodosnabdijevanje?

“JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o Kalesija zaključno sa aprilom 2023. godine ima razvijenu vodovodnu mrežu na oko 70 posto teritorije općine Kalesija. Naš cilj je da u dogledno vrijeme voda iz javnog vodovodnog sistema bude dostupna svakom stanovnika naše općine koji to želi.”

Koliko je kvalitetna voda koju piju građani Kalesije? Mogu li nazdraviti čašom vode i da im zaista bude “uzdravlje”?

“Prije izgradnje postrojenja za pripremu pitke vode “Krušik”, odnosno dok je sirova voda direktno puštana u sistem, voda iz javnog sistema vodosnabdijevanja nije bila za piće i koristila se kao tehnička voda. Glavno opterećenje sirovih podzemnih voda iz Spečkog vodnog tijela, odakle vršimo eksploataciju, je povećana koncentracija mangana i željeza. Nakon filtriranja podzemnih voda u postrojenju za pripremu i prečišćavanje “Krušik”, voda ulazi u sistem distribucije čista i za piće, što potvrđuju nalazi Zavoda za javno zdravstvo TK, kao i nalazi naše interne laboratorije, gdje se svakodnevno vrši ispitivanje kvaliteta vode.”

O redukcijama i saradnji

Bliži se ljeto. Trebaju li građani strahovati od redukcija?

“Iskreno se nadam da će i ova godina proći bez redukcije, pa korisnici ne bi trebali strahovati da će kao nekad morat kasno ustajati da sipaju vodu u kanistere. Međutim, uzimajući u obzir klimatske promjene, za dugoročniji period moramo se ozbiljno zabrinuti i na vrijeme poduzimati dodatne mjere.”

Kakva je saradnja sa građanima? Koliko su oni svjesni da su javna preduzeća njihova imovina i koliko je čuvaju?

“Većina građana je odgovorna i svjesna značaja vode i uloge javnog sistema vodosnabdijevanja. Mislim da glavni razlog njihove odgovornosti leži u tome što znaju kako je biti bez vode u sušnim periodima. Njihova se odgovornost ogleda i u tome da uglavnom odmah reaguju kada uoče neko curenje na vodovodnoj mreži ili, recimo, veoma je evidentna racionalizacija potrošnje vode kada od njih to zatražimo putem javnih sredstava informisanja.”

Imate li problema sa nelegalnim priključcima, koliko su u tom segmentu građani revnosni da prijave nelegalnosti?

“I naše, kao i druga vodovodna preduzeća na prostoru BiH, kontinuirano vodi bitku sa jednim brojem građana koji pokušavaju koristiti naše usluge na neki od nelegalnih načina. Koristimo razne mehanizme za detektovanje takvih korisnika, počevši od ugradnje zonskih mjerača protoka i pritiska, pa do uzimanja uzoraka vode i slanja na analizu, kako bismo ustanovili da li potencijalni nelegalni korisnik koristi našu vodu ili vodu iz nekog svog alternativnog izvora snabdijevanja. Na žalost, još nismo postigli taj nivo svijesti da građanin glasno i jasno prijavi komšiju ako nelegalno koristi naše usluge, uglavnom se to svodi na anonimne prijave.”

O cijenama i uštedama

Poslujete pozitivno. Utječe li na to više činjenica da su građani uredne platiše ili domaćinsko upravljanje preduzećem? Gdje nalazite prostor za uštede?

“Moram istaknuti da su, generalno, najredovnije platiše penzioneri i, slobodno mogu reći, korisnici slabijeg imovnog stanja. Sa ostalima se “borimo” na razne načine, od slanja opomena, potpisivanja izjava o sravnjenju dugovanja, češćeg odlaska na kućni prag dužnika u cilju dogovora, pa sve do tužbi i isključenja sa sistema vodosnabdijevanja. Nakon svih tih aktivnosti, u konačnici, mjesečna naplata je oko 96 posto, što je za naše uslove zadovoljavajuće.

Uglavnom ne štedimo na kvalitetu, bilo da se radi o ugrađenom vodomaterijalu, mjeračima ili drugim sredstvima, neophodnim za kvalitetan rad, ali značajne i dugoročne uštede ostvarujemo na način da smo posvećeni uvođenju savremene i energetski efikasne opreme, automatizacijom procesa u svim segmentima preduzeća, kao i optimalnim brojem zaposlenih.  

Pozitivno poslovanje je i rezultat odluke uprave i uposlenika, da bez obzira što se nalazimo u jednoj maloj sredini i što smo relativno malo preduzeće, želimo da pokažemo sebi i drugima da i mali mogu biti pozitivni i uspješni.”

Hoće li ove godine cijene vode ostajati iste?

“Trenutna cijena vode nije ekonomski opravdana jer kompletan proces od crpljenja podzemnih voda, pripreme i prečišćavanja, pa sve do potrošača, zasnovan je na korištenju pumpnih i prepumpnih postrojenja, koja zahtjevaju značajnu potrošnju električne energije. Porast cijena materijala, radne snage, goriva i drugih usluga stvara poteškoće u poslovanju, ali bez obzira na sve nemamo namjeru povećavati cijene usluga u ovoj godini.”

Upravljate i određenim brojem parkinga u gradu. Ima li Kalesija dovoljan broj mjesta na javnim parkinzima i planira li se gradnja novih?

“Mi smo malo, ali složeno preduzeće jer pored vodosnabdijevanja, odvodnje i niskogradnje, upravljamo i općinskim parkinzima od 2017. godine. Osim u periodu godišnjih odmora, kad je dijaspora prisutna, nemamo nekih značajnih problema sa brojem parking mjesta. Glavni problem su dva neuređena i neobilježena parking prostora, međutim na vidiku je rješavanje i tog problema. Predviđena su sredstva budžetom za 2023. godinu, koja bi trebala biti iskorištena do jeseni za asfaltiranje i uređenje parking prostora.”