BiH

Dodjela koncesije za gradnju soalrnih elektrana u općini Bosansko Grahovo


Vlada Herecgovačko-neretvanskog kantona odlučila je da će obaviti pregovore sa dvije kompanije u postupku dodjele koncesije za izgradnju soalrnih elektrana na području Opštine Grahovo nakon razmatranja ponuda koje su pristigle na javni poziv.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja Ministarstva gospodarstva HBK/K o provedenom postupku javnog otvaranja i ispitivanja ponuda u postupku davanja koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane ukupne snage 18×4,25 MW s ciljem proizvodnje električne energije u Hercegbosanskoj županiji na području općine Bosansko Grahovo lokacija Zebe metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji.
Ujedno je ovlašteno Povjerenstvo za koncesije da provede postupak pregovora s ponuđačima Promondis Energy d.o.o. Sanski Most i Max Energy d.o.o.Bihać o svim segmentima dodjele koncesije, a u skladu s definiranim kriterijima iz Poziva za dodjelu koncesije, saoopšteno je iz Vlade HBŽ.