Finansije

Održive promjene u cilju većeg zadovoljstva klijenata


„U svakom trenutku smo na raspolaganju našim klijentima, pratimo ih i podržavamo ponudom prilagođenih, naprednih usluga koje poslovanje s bankom čine jednostavnijim. Naša poslovnica u Hrasnici preuređena je u skladu sa standardima novih digitalnih tehnologija što će omogućiti efikasnije poslovanje i unaprijediti iskustvo klijenata. Tim iskusnih bankara će biti na raspolaganju klijentima za pružanje personalizovanih finansijskih usluga, a u okviru poslovnice će biti dostupna i ATM zona koja konvencionalne šalterske usluge čini dostupnim u bilo koje vrijeme“, izjavio je Hrvoje Lovrić, direktor Retail prodaje Raiffeisen banke. 

Također, klijenti će, kada to žele, korištenjem savremenih uređaja moći podnijeti svoj online zahtjev za usluge Banke te vršiti transakcije korištenjem nekog od Raiffeisen digitalnih servisa. Banka također vodi računa o zaštiti okoliša te odgovornu upotrebu resursa kako bi u saradnji sa svojim klijentima novim generacijama osigurala dostojnu budućnost. Prostor poslovnice je optimiziran te su korišteni materijali koji doprinose zaštiti okoliša poput reciklirane plastike i plutanih materijala.

Pored poslovnice u Hrasnici, prvim valom preuređenja obuhvaćene su i poslovnice u Tesliću i Vitezu. Lokacija poslovnica Hrasnica i Vitez ostaje ista kao i ranije, dok poslovnica Teslić svoje usluge pruža klijentima na novoj adresi: Karađorđeva 1,Teslić