Energetika

Potpisivanje ugovora između građana i Grada Mostara za ugradnju solarnih sistema


Nakon rangiranja pristiglih prijava za građane, vlasnike stambenih objekata koji su odabrani za tehničku i financijsku podršku za ugradnju solarnih sistema za osobne potrebe, u srijedu, 21. juna, u zgradi Gradske vijećnice u 11 sati bit će upriličeno potpisivanje ugovora s Gradom Mostarom.

Uvažavajući važnost solarne energije u svrhu tranzicije ka čistoj energiji, Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH započeo je provedbu projekta “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET), podržanog od strane Vlade Republike Slovačke, saopćeno je iz Grada Mostara.

Projekt SolarCET ima za cilj potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih objekata da koriste solarne panele i kolektore, kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva, smanjenju emisije stakleničkih plinova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u Bosni i Hercegovini.

Predmet Javnog poziva bilo je pružanje tehničke i financijske podrške pripremi i realizaciji ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Mostara.

Partneri na ovom projektu i Javnom pozivu su Grad Mostar i Ured UNDP-a u Bosni i Hercegovini (Projektni tim “SolarCET” projekta koji implementira UNDP, a financira Ministarstvo financija Slovačke Republike i Projektni tim “URBANLED” projekta koji implementira UNDP, a financira GEF).