BiH

Trgovci u Goraždu više neće raditi nedjeljom


Trgovci u Goraždu više neće raditi nedjeljom odlučilo je Gradsko vijeće, a inicijativa koja je skoro dvije godine čekala na realizaciju potekla je upravo od njih

Nakon što je zvanično objavljena u službenim novinama ovakva odluka bit će primijenjena već od ove nedjelje.

Anela Čakal-Ušanović, zamjenica predsjedavajućeg gradskog vijeća Goražde objašnjava da je riječ o dopuni odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada.

“Nakon usvojene inicijative vijeće je dobilo negativno mišljenje Federalnog ministarstva trgovine, ali je u julu 2022. jednoglasno usvojen nacrt odluke, a krajem decembra komisija za budžet i finansije je provela javnu raspravu. S obzirom da je prošla skoro godina od nacrta ja sam ispred kluba NiP-a dostavila prijedlog dopune odluke kojom se u članu 10. i 6. dodaje stav o neradnoj nedjelji, a ta dva člana se odnose na trgovine iako cjelokupna odluka obuhvata više djelatnosti. Cilj je, prije svega, značajna mjera unapređenja radničkog statusa koja radnicima u trgovini omogućava slobodnu nedjelju. Nedjelja se u većini razvijenih zemalja posmatra kao porodični dan koji je posebno značajan za žene, a upravo one su većinski trgovinski radnici u BiH”, ističe Čakal -Ušanović.

Odluka se odnosi na sve koji su registrovani kao trgovačka djelatnost ili trgovina na malo, a gradonačelnik Goražda Ernest Imamović pozdravio je ovakvu odluku.

“Ja bih se uvijek stavio na mjesto ljudi koji rade u trgovinama, za njih ovaj dan znači mnogo jer ga sigurno žele provesti sa porodicom. Potrebno je inicirati izmjene i dopune federalnog zakona kako bi nedjelja bila neradna u trgovinama na prostoru cijele FBIH”, smatra Imamović.