Tržišta

Udruženje dioničara zabrinuto za rad Sarajevske berze, direktor poručio: Nećemo prestati s radom


Sarajevska berza neće prestati s radom, odgovorili su iz Sarajevske berze na dopis Udruženja dioničara, akcionara i udjeličara UDAU.


Pozivajući se na izjavu prof. Mateja Živkovića da Sarajevskoj berzi prijeti opasnost da se ugasi jer je obim trgovine nizak, a broj posrednika koji se bave brokerskim poslovima  pao je na svega četiri, iz Udruženja UDAU zataražili su odgovore iz Sarajevske berze . 


U odgovoru Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze,  kazao je da Berza u posljednjih 11 godin, koliko je on na njenom čelu poslovala pozivno sa izuzetkom jedne godine. 


– Negativna trend prisutan od  početka ove godine, koji i dalje traje, u ovom intenzitetu i vremenskom trajanju do sada nije bio zabilježen na domaćem tržištu, a sa pravom zabrinjava sve učesnike na tržištu. Razlozi za ovu situaciju su brojni,  no o njima drugom prilikom. Više bih se fokusirao na rješenje ove situacije, koje je po meni vrlo jednostavno: formiranje radne grupe za praćenje razvoja tržišta kapitala u FBiH od strane Vlade Federacije BiH, gdje bi osim predstavnika Vlade članovi bili i predstavnici najvažnijih institucija domaćeg tržišta kapitala.

Ovdje posebno naglašavam komponentu razvoja, a ne regulisanje tržišta, jer za to postoji Komisija za vrijednosne papire FBiH koja taj posao obavlja. Sve institucije bi predstavile svoje ideje za razvoj tržišta toj radnoj grupi, koja bi na osnovu ovih prijedloga formulisala kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove, te pratila njihovu realaizaciju. Ono što je najbitnije,  ova radna grupa bi inicirala potrebne izmjene postojećih i donošenje novih zakona te putem Vlade ih prosljeđivala Parlamentu FBiH na usvajanje. Sve dok se jedno ovakvo tijelo ne formira i ne postane funkcionalno, mi ćemo na tržištu imati sadašnji status quo i “tapkati u mjestu” po pitanuju razvoja tržite, uz tržište koje je samo regulisano kao minimum sigurnosti za investitore, obrazložio je Kurbegović. 


Govoreći o trenutna četiri člana Berze, konstatovao je da je to daleko od istorijskog maksimuma iz 2007/08 kada je bilo 20, ali da bez ozbira na sve Sarajevska berza ima svoje mjesto na finansijskom tržištu i na tržištu kapitala i time tržišnoj ekonomiji države.

Foto: Tarik Kurbegović – SASE