Novosti

CEFTA i Transportna zajednica obilježavaju prvu godinu uspostave Zelenih koridora na prelazima između članica CEFTA-e i Evropske unije


Zeleni koridori između CEFTA-e i Evropske unije (Grčke), uspostavljeni na inicijativu CEFTA-e i Transportne zajednice, obilježavaju prvu godinu primjene. Ova inicijativa, omogućena zahvaljujući SEED+ sistemu za elektronsku razmjenu podataka, mijenja carinsku saradnju i ubrzava trgovinu između CEFTA-e i EU.

SEED+ sistem, koji u potpunosti finansira EU, olakšava sigurnu i efikasnu razmjenu podataka između carinskih uprava, poboljšava analizu rizika i značajno skraćuje vrijeme čekanja i troškove. Njegova fleksibilnost i prilagodljivost osiguravaju besprijekornu trgovinu i smanjuju administrativna opterećenja.

“Inicijativa Zeleni koridori pokazuje posvećenost CEFTA-e i EU promovisanju trgovine i izgradnji bližih ekonomskih veza. Ona nije samo dokazala svoju efikasnost, već je postavila temelje za buduću unaprijeđenu saradnju, koja promoviše jaču povezanost između CEFTA-e i EU. Optimizacijom carinskih procesa i osiguranjem efikasnog upravljanja granicama, inicijativa podržava poslovne subjekte da prošire svoje tržište i to po nižim troškovima”, izjavila je Danijela Gačević, vršiteljica dužnosti direktora CEFTA Sekretarijata.

“Uprava carina Republike Sjeverne Makedonije snažno se zalaže za olakšavanje trgovine u svakom aspektu, čime se povećava konkurentnost trgovačkih kompanija na međunarodnom tržištu, istovremeno osiguravajući efikasnost i sigurnost upravljanja granicama. Uspostavljanje Zelenih koridora unutar CEFTA-e i proširenje ove inicijative prema državama članicama EU-a, što je započeto uspostavljanjem elektronske razmjene podataka između naše zemlje i Grčke u julu 2022. godine, podržava transparentnost i predvidljivost lanaca snabdijevanja, postavljajući čvrste temelje za buduću integraciju CEFTA Strana s EU”, izjavio je Stefan Bogoev, generalni direktor Uprave carina Republike Sjeverne Makedonije.

“Smatramo da je naša uključenost u inicijativu Zeleni koridori od velike važnosti. Naša saradnja s CEFTA-om i Transportnom zajednicom te Carinskom upravom Sjeverne Makedonije bila je korisna za sve nas, s obzirom da je utjecala na mnoge probleme prekogranične trgovine. SEED+ je alat s dodatnom vrijednošću za poboljšanje olakšavanja trgovine, istovremeno osiguravajući efikasniju kontrolu”, izjavio je George J. Pitsilis, guverner Nezavisne uprave za javne prihode Grčke.

“Prva godina primjene Zelenih koridora sa EU predstavlja značajan korak za povezanost i transport u regionu. Ova inicijativa približava ekonomije, pojednostavljuje carinske procedure i smanjuje vrijeme čekanja. Uspjeh ovih koridora ističe njihovu važnost u poboljšanju povezanosti, olakšavanju protoka trgovine i jačanju regionalne integracije. Nastavljamo da gradimo ovo dostignuće i radujemo se daljem poboljšanju transportnih veza i jačanju ekonomskih odnosa sa našim partnerima iz EU”, izjavio je Matej Zakonjšek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice.

Podaci prikupljeni tokom prve godine inicijative sa Grčkom će poslužiti kao osnova za buduće analize. Zeleni koridori u okviru CEFTA-e su pokazali da se vrijeme čekanja u prvom polugodištu 2023. godine smanjilo u prosjeku za 10 minuta po kamionu, što je rezultiralo ukupnom uštedom od 5.459 dana u odnosu na podatke iz 2022. godine.

Memorandum o razmjeni podataka potpisan je između carinskih administracija Sjeverne Makedonije i Grčke u julu 2022. godine, a zatim su potpisani Memorandumi o razumijevanju između carinskih administracija Albanije, Italije i Crne Gore u septembru 2022. godine i Memorandumi o razumijevanju između carinskih administracija Albanije, Hrvatske i Crne Gore. Uspostavljena saradnja služi kao osnova za svu buduću transportnu i trgovinsku aktivnost između svih CEFTA Strana i država članica EU.