Novosti

Preduzeće Pass Automotive iz Zvornika proizvodiće 900.000 autodijelova godišnje


Navedeno je to u zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat proizvodnje pribora za motorna vozila koji je preduzeće podnijelo Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS a izradio Preventa iz Ugljevika.

U novom poslovno-proizvodnom objektu predviđena je proizvodnja gumenih ugaonih crijeva za automobile promjera od 4mm od 50mm.

Nosilac izrade je Preventa iz Ugljevika, a ukupna površina posjeda gazdinstva iznosi 0,99 ha.

Predmetna parcela nalazi se u naselju Karakaj, na oko 100 m udaljenosti od magistralnog puta Zvornik-Bijeljina. Lokacija postrojenja formirana je na potezu ADA, na katastarskoj parceli br. 7305 K.O. Zvarnik. Objekti su izgrađeni kao stalni objekti, sistemom čvrste gradnje.

Na predmetnoj lokaciji izgrađena je portirnica, proizvodna postrojenja i kancelarijski prostor, postrojenje za tretriranje otpadnih voda i jedan elektro-energetski objekat.

Karakteristike proizvodnih objekata:

– Površina objekata: jedan 1.125 m2 i drugi 4.459 m2,
– Vertikalni gabariti objekata: P (prizemlje),
– Karakter objekata: stalni,
– Sadržaj objekata: poslovanje i proizvodnja,

Dva objekta su klasifikovana kao ostali objekti sa površinama 36 m2 i 49 m2, elektro-energetski objekat površine 14 m2 i zemljištem uz privredni objekat površine 4.220 m2, što ukupno čini 9.903 m2.

Sama lokacija ima veoma povoljne uslove za predmetnu proizvodnu delatnost, s obzirom da su na istoj već izgrađeni infrastrukturni objekti neophodni za nesmetan rad postrojenja, a parcela ima dovoljnu površinu za redovnu upotrebu i korišćenje postojećih objekata i pratećih sadržaja.

Lokacija ima dobru saobraćajnu povezanost sa okruženjem u kome se nalazi, ističe se u podnijetom zahtjevu.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahtjeva na internet stranici Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana, prenijela je Ekapija.

Podsjetimo, PASS proizvodi savitljive cijevi za protok tečnosti raznih profila koje se ugrađuju u više tipova automobila. Renomirani proizvođač dijelova za “Volvo”, “BMW”, “Mercedes” – njemačka fabrika PASS preuzela je pogon od slovenačkog SEP-a u Ljeskovcu kod Bijeljine 2017. godine.

Otada do danas Pass bilježi stalno unapređenje poslovanja.