BiH

BH K CIGRE – monografija povodom 30 godina uspješnog rada


Bosanskohercegovački komitet CIGRE (BH K CIGRE) obilježava 30 godina uspješnog rada i tim povodom pripremljena je Monografija BH K CIGRE koja bilježi brojne uspjehe i dostignuća kroz protekle tri decenije.

Nedavno je izdata i monografija na engleskom jeziku pod nazivom “30 Years of Work of the Bosnia and Herzegovina Committee of the International Council on Large Electrical Systems CIGRE”.

Monografija predstavlja važan dokument koji će poslužiti kao vrijedan izvor informacija svima zainteresiranima za rad BH K CIGRE i doprinos elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini. Kroz nju se pruža uvid u BH K CIGRE projekte, postignuća i važne inicijative koje su oblikovale elektroenergetsku industriju u našoj zemlji.

BH K CIGRE je ponosan na 30 godina kontinuiranog rada i na ovaj način zahvaljuju se svim članovima, stručnjacima i partnerima koji su doprinijeli uspjehu BH Komiteta. Neka ova Monografija ostane trajna uspomena na dosadašnji rad BH Komiteta, ali i poticaj za daljnji napredak i razvoj elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini – ističu iz BH K CIGRE.

Predsjednik BH K CIGRE Ehem Bičakčić navodi da će Monografija biti podijeljena članovima Administrativnog vijeća Međunarodne CIGRE na sastanku koji će biti održan u Sarajevu krajem septembra ove godine, ali i na četvrtoj konferenciji Regionalne CIGRE (SEERC) koja će biti održana u Instanbulu sredinom oktobra ove godine.

Tokom sjednice Administrativnog vijeća u Sarajevu, bit će usvojen Strateški plan razvoja CIGRE do 2030. godine. Izrada i revizija Strateških planova CIGRE je neophodna u svrhu osiguranja liderstva CIGRE u analizi energetskih sistema.