Tema u fokusu

BoWiDo d.o.o.: Za zemlje Beneluxa povećali izvoz na tri kamiona dnevno


Kompanija BoWiDo d.o.o. iz Doboja je u proizvodnji ALU i PVC stolarije za samo pet godina od osnivanja izgradila ime i ugled na tržištu Evrope, a naročito uspješno poslovanje ostvaruje u zemljama Beneluxa. O izazovima u poslovanju i načinima da se prevaziđu, o tome kako provodi slobodno vrijeme i gdje vidi budućnost Bosnian Windows and Doors, za Poslovne novine govori Almin Mehanović, direktor kompanije.

Da li je BoWiDo ostvario planirani ulazak na njemačko tržište?

„Poznato je da je Njemačka odnedavno zvanično ušla u recesiju, što znači da se investicije u javne poslove umanjuju i da je privatni sektor oprezniji. Uprkos ovim činjenicama iznalazimo način da plasiramo svoje proizvode i time ostvarimo ciljeve. Posebno je značajno istaći da smo kraj 2022. i prvu polovinu 2023. godine imali značajan iskorak u ostvarenju kontakata sa značajnim investitorima. U tom smislu uspjeli smo realizovati i značajne projekte.“

Koji su najveći izazovi s kojima se susreće jedna izvozno orjentisana kompanija kao što je Vaša?

„Susrećemo se sa brojnim izazovima: od nabavke repromaterijala, blagovremne isporuke naših dobavljača, transportne komunikacije, blagovremene proizvodnje. Sve su to procesi kroz koje mora proći jedna kompanija, ali i ogromni organizacioni poduhvati koji se moraju realizovati. Ukoliko u tom lancu samo jedan posao nije obavljen na vrijeme, tada  posljedice osjeti proizvodnja i na kraju se sve odrazi na dogovorene termine isporuke. Trudimo se da planiramo na vrijeme i da stalno poboljšavamo svaki sektor.“

Postoje li neki projekti na koje ste naročito ponosni?

„Na njemačkom tržištu smo u tzv. „energetskoj modernizaciji“ opremili ukupno 465 stanova sa našim proizvodima. Pokazalo se da imamo kvalitet i da možemo obezbijediti potrebnu logističku podršku u realizaciji veoma zahtjevnih projekata sa veoma kratkim terminima isporuka. Za BoWiDo je ovo posebno važno jer se radi o prvim velikim poslovima na njemačkom tržištu koje je nama nepoznanica, gdje smo pokazali da se možemo ravnopravno boriti sa najvećim konkurencijama u našoj branši.“

Kontinuirano usavršavanje i praćenje novih tehnologija važno je u svakoj, pa i Vašoj branši. Koliko je zahtjevno držati taj korak?

„To je jednostavno utrka sa vremenom. Mi nismo u prilici da proizvodimo tehnologije, mi se služimo onim tehnologijama koje je neko drugi napravio. Držati korak sa najmodernijim izumima i tehnologijama je veoma teško. Naša Bosna i Hercegovina nema te kapacitete, treba biti realan, ali dostupnost najnovijih tehnologija na tržištu se može pratiti. U skladu s tim držimo korak sa najmodernijim tehnologijama i stalno pratimo novitete u ovoj branši. Jedini način da se borimo sa konkurencijom jesu upravo nove tehnologije.“

Koji su Vaši najznačajniji resursi i koje ulaganje je najvažnije, u ljude, materijale, opremu ili sve to zajedno?

„Ljudski resursi su najdragocjeniji, ali jedno bez drugoga ne ide. Da bi organizacija bila uspješna, obično je potrebna sinergija između svih resursa. Kvalifikovani zaposlenici koriste tehnologiju i opremu da pretvore sirovine u finalne proizvode. Efikasno upravljanje ovim resursima može stvoriti konkurentske prednosti i omogućiti organizaciji da se nosi sa izazovima na tržištu. Važno je napomenuti da su potrebe svake organizacije jedinstvene, pa je važno uskladiti investicije i resurse u skladu s ciljevima, prioritetima i okolnostima kompanije. Upravljanje ovim resursima zahtjeva pažljivo planiranje i prilagođavanje kako bi se postigao održiv uspjeh na duže staze. Međutim, u ovoj industriji je ipak ljudski faktor nezaobilazan, jer naša proizvodnja nije serijska.“  

Bosna i Hercegovina se bori sa zadržavanjem radne snage. Kakav doprinos domaće kompanije zajedno sa državom mogu dati u pravcu rješavanja ovog problema i da li se kroz saradnju sa obrazovnim sistemom i lokalnom zajednicom može uticati na formiranje i zadržavanje kvalitetne radne snage?

„Država  treba da radi na sistemu  rasterećenja privrede od brojnih nameta kako bi se stvorio prostor poslodavcima za povećavanje primanja radnicima i kroz razne druge programe omogućiti  komotnije životne uslove i time pokušati zadržati radnu snagu u državi. Saradnja sa obrazovnim institucijama je idealno rješenje za ekonomiju jedne države. To bi značilo sigurnost svima u procesu obrazovanja i proizvodnje.“

Kako ste se iznijeli sa izazovima koje je proizvođačima donijelo poskupljenje roba, nove tehnologije i rokovi isporuke?

„To je jedno veoma važno pitanje. Naši materijali su poskupjeli, te smo kroz optimizaciju procesa jedan dio poskupljenja robe uspjeli amortizovati, a drugi dio nažalost kroz prilagođavanje cijena i naši kupci su to osjetili. Međutim, to su neizbježni momenti u svakom poslu. Važno je napomenuti da su situacije različite za svakog proizvođača i da nema univerzalnog pristupa koji će odgovarati svima. Razumijevanje tržišta, potreba potrošača i fleksibilnost u prilagođavanju novim uslovima ključni su za uspješno suočavanje s izazovima u industriji.“

Drvna i metaloprerađivačka industrija imaju epitet nosećih grana privrede. Koliko bi postojanje nekog udruženja u Vašoj branši povećalo konkurentnost ove grane industrije i doprinijelo razvoju privrede?

„Udruženja u industriji igraju važnu ulogu u povezivanju kompanija i  stručnjaka unutar određene branše. Bilo bi dobro udruženo nastupiti prema državnim organima sa zahtjevima za omogućavanjem boljih uslova za ove grane industrije. Kroz saradnju, razmjenu znanja i resursa, industrije mogu ostvariti snažan ekonomski doprinos i pozitivan uticaj na razvoj privrede. Sigurno je da tu ima prostora za ozbiljnije organizovanje.“

Prema posljednjim informacijama. BoWiDo d.o.o za zemlje Beneluxa izvozi dva kamiona proizvoda dnevno. Može li BoWiDo nadmašiti sam sebe i postići više od ovoga?

„BoWiDo ima svoju strategiju razvoja i prisustvo na tržištu spomenutih zemalja nije slučajno. Svaka firma koja se bavi industrijskom proizvodnjom teži da bude sto prepoznatljivija na trzistu. U ovoj industriji je konkurencija itekako jaka, a naši kapaiciteti se svakodnevno proširuju, pa time i naša proizvodnja. Trenutno smo nadmašili pomenutu količinu od dva kamiona na tri kamiona dnevno.“

Kada i kako odmara menadžer sa odgovornošću i obimom poslova koje Vi imate?

„Kada je se čovjek bavi jednim ovakvim poslom, veoma je teško poslije kraja radnog vremena imati slobodno vrijeme u pravom smislu te riječi.  Odgovornost i obim posla zahtijevaju da ovaj posao živite 24h. Međutim, s druge strane, odmor je jako bitan i trebamo uprkos tempu života i rada imati vremena  za sebe, porodicu, prijatelje i relaksaciju. To su elementi koji ispunjavaju moje slobodno vrijeme.“

Kakva je budućnost Bosnian Windows and Doors?

„BoWiDo vidim u samom vrhu ove industrije. Naša reputacija će biti utemeljna na kvalitetu naših proizvoda, usluga koje pružamo kao i našoj posvećenosti inovacijama i tehnološkom napretku. Nastavit ćemo ulagati u istraživanje i razvoj kako bismo stvorili nove proizvode koji će zadovoljiti potrebe tržista i biti korisni našim klijentima. Također, vidim BoWiDo kao  društveno odgovornu organizaciju, koja će aktivno sudjelovati u zajednici i doprinositi društvenom napretku.“