Novosti

Ministar privrede Zeničko – dobojskog kantona Samir Šibonjić posjetio je kompaniju Fero – Invest d.o.o. Zenica


Ministar privrede Zeničko – dobojskog kantona Samir Šibonjić posjetio je kompaniju Fero – Invest d.o.o. Zenica. U razgovoru sa predstavnicima kompanije Šibonjić se upoznao sa poslovnim ciljevima i razvojnim planovima.

Fero – Invest d.o.o. se bavi trgovinom metala na veliko i malo, kao i proizvodnjom. Firma je prošle godine ostvarila promet od oko 32.000.000 KM (sa PDV-om).

Firma bilježi trend ekspanzije na domaćem tržištu u sektoru proizvodnje, naročito kod ulaganja u proizvodnju dalekovodnih stubova, sa ciljem snažnijeg prodora na regionalno tržištu Zapadnog Balkana. Ministar Šibonjić je upoznao poslovodstvo Fero – Investa sa programima subvencija koje je Ministarstvo privrede na čijem je čelu pokrenulo ove godine, a bilo je razgovora i o mogućnostima subvencioniranja kompanija u cilju podizanje razine konkurentnosti i proširanje kapaciteta.

Nastojimo dodatno poboljšati privredni ambijent u našem Kantonu. Raduje saznanje da je Fero – Invest još jedna uspješna kompanija koja korsiti prednosti koje imamo ovdje. Prema onome što sam saznao, perspektiva rasta i razvoja ove komapnije je neupitna. Kada god neka kompanija ide naprijed, od toga imamo svi koristi, od lokalne zajednice, preko kantona do države”, kazao je ministar Šibonjić.

Firma posjeduje veliko moderno opremljeno skladište u Zenici, maloprodajni objekat te novu proizvodno – skladišnu halu.

Obzirom da ste vi prvi sa bilo koje razine vlasti koji su posjetili naše preduzeće od osnivanja, zadovoljni smo posjetom. Podržavamo napore novog ministra i njegovog tima na podršci koju pruža privrednicima i sveukupnom razvoju privrede, kao i na naporima koje pruža u cilju ponovnog pokretanja ZEPS-a te povećanju subvencija privrednim subjektima u Gradu Zenica i u ZDK za razvoj i širenje poslovanja”, naveli su iz kompanije Fero – Invest.

Nedavno su instalirali dvije fotonaponske elektrane, a četiri nove koje su u pripremi za instalaciju, čime kompanija kreira preduvjete za ulazak i u poslovni segment proizvodnje i prodaje električne energije. Pored ovoga firma posjeduje još jedan skladišni objekat i maloprodajni objekat u Nemili.