Tema u fokusu

Senad Sinanović, direktor Partner mikrokreditne fondacije: Naziv Partner nije samo ime, nego naša filozofija poslovanja


Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja putem svojim 69 ureda i 300 zaposlenih na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a tokom 26 godina dugog poslovanja izrasla je u najveću mikrokreditnu fondaciju u Bosni i Hercegovini. Svojim kreditnim linijama posebno podržavaju mjere energijske efikasnosti, a ljestvicu razvoja podigli su još više kada su u februaru 2023. godine osnovali  Partner mikrokreditno društvo. O počecima poslovanja u teškim vremenima krajem devedesetih, koliko je opredijeljenost prema obnovljivim izvorima energije definisala njihov uspjeh, kao i o budućnosti kompanije, za Poslovne novine govori Senad Sinanović, direktor Partner mikrokreditne fondacije.

Partner mikrokreditna fondacija je kreditne aktivnosti započela 1997. godine. Recite nam nešto o tim prvim godinama poslovanja. Koliko je bilo teško pokrenuti, a koliko održati biznis u to vrijeme?

„Mikrokreditiranje u našoj zemlji je započelo neposredno nakon ratnih sukoba, kako bi se podržao oporavak malih preduzeća i pojedinaca koji su bili pogođeni ratom i ekonomskim izazovima u tom postratnom periodu. Naši počeci su se dešavali uz podršku Mercy Corps, nevladine humanitarne organizacije sa sjedištem u Portlandu, SAD. Na tadašnjim linijama razgraničenja, Partner je djelovao na lokalnom nivou, dajući podršku svima koji su bili voljni za rad i što brži oporavak svojih malih biznisa. Sa svega nekoliko zaposlenih, nastojali smo da pratimo potrebe naših klijenata. Kako su naši klijenti rasli i razvijali se, tako je rasla i naša organizacija, mijenjajući svoj pravni oblik u skladu sa zakonskim propisima, tako da od 2008. godine poslujemo kao fondacija, a od marta ove godine, osnovali smo i mikrokreditno društvo, koje stavlja poseban akcenat na kreditne proizvode sa većim iznosima kredita od 10.000 KM“.

Kako biste ocijenili prvih 26 godina rada? Postoji li nešto što biste na tom putu uradili drugačije?

„Naših prvih 26 godina rada su bili izuzetno dinamični. To je period stalnog razvoja, učenja i praćenja trendova poslovanja. Ostvarili smo mnogo uspjeha, ali neizbježno je da smo i učili iz grešaka. Dok smo gradili temelje organizacije, shvatili smo važnost dugoročne održivosti organizacije, a i održivosti onih koji koriste naše kredite. Taj partnerski odnos je ono što nas čini ponosnim i što sigurno želimo da održimo i razvijamo u budućnosti. Sve odluke o poslovanju koje smo donosili i koje donosimo, su isključivo, i uvijek će biti, vođene potrebama klijenata. Iznijeću samo neke od pokazatelja poslovanja koje pratimo i koji su u skladu sa našom misijom. Pružajući finansijsku podršku mladima, Partner je do sada plasirao 160 hiljada kredita ovoj ekonomski aktivnoj populaciji. U cilju promovisanja žena u biznisu, plasirano je blizu 280 hiljada kredita ovoj kategoriji naših klijenata. Kako bi obezbijedili lakši pristup finansijskim uslugama onima koji žive van gradskih sredina, Partner je do sada plasirao preko 500 hiljada kredita na ruralna područja stanovništvu, koje se uglavnom bavi poljoprivrednom proizvodnjom“.

Još prije nekoliko godina svoj vozni park ste obogatili elektronskim ekološkim vozilom. Čini se da Partner mikrokreditna fondacija u svakom segmentu poslovanja nastoji održati konstantu društvene odgovornosti. Da li planirate neke nove projekte?

„Partner mikrokreditna fondacija je još 2017. godine nabavila vozilo na elektronski pogon i tada smo bili među prvima u BiH. Kasnije smo nabavili još dva ovakva vozila sa nultom emisijom CO2. Da bi potvrdili naše društveno odgovorno poslovanje, Partner konstantno radi na poboljšanju svog eko poslovanja. U 2021. godini smo realizovali projekat “Uspostavljanje sistema za upravljanje ekološkim i društvenim rizicima“. Ovaj projekat realizujemo uporedo sa usklađivanjem našeg poslovanja sa standardima Green index 3.0 koji ocjenjuje ili rangira mikrofinansijsku instituciju prema njenom utjecaju na okoliš ili prema mjerama koje poduzima za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Zeleni indeks je glavni okvir za procjenu ekološkog učinka pružalaca finansijskih usluga u zelenom inkluzivnom finansiranju, koji definiše akcione planove za njegovo poboljšanje. Što se tiče planova i projekata, posebno bih istakao projekat koji upravo realizujemo, a to je izgradnja fotonaponske elektrane od 20 kW, na zgradi našeg ureda u Tuzli, gdje ćemo svu proizvedenu električnu energiju koristiti za potrebe rada Partnera. Osim toga smo u planu da podržimo projekte usmjerene na obnovljive izvore energije u lokalnim zajednicama“.

Na 23. konferenciji međunarodne mikrofinansijske mreže (MFC) kao jedinoj MKF iz jugoistočne Evrope, uručeno Vam je specijalno priznanje za pionirske korake napravljene u oblasti zelenog mikrofinansiranja u Bosni i Hercegovini. Koliko su ovakva priznanja značajna za reputaciju kompanije?

„Priznanje koje smo dobili na 23. konferenciji Međunarodne mikrofinansijske mreže (MFC) za naš pionirski rad u oblasti zelenog mikrofinansiranja u Bosni i Hercegovini, ima izuzetan značaj za reputaciju naše organizacije. Ovo i slična priznanja, služe kao podsticaj da nastavimo sa napretkom u oblasti zelenog mikrofinansiranja. Ona nam daju dodatnu motivaciju da istrajemo u svojoj misiji i da širimo pozitivan uticaj na zajednicu i okolinu. Kroz ovakva priznanja, postajemo dio globalne zajednice koja prepoznaje i cijeni naš trud i doprinos. Priznanja poput ovog imaju dubok i dugotrajan efekat na reputaciju naše organizacije, pomažući nam da se izdvojimo, povećamo svoju konkurentnost i nametnemo se kao ključni igrači u oblasti zelenog mikrofinansiranja“.

Koliko je opredjeljenje prema obnovljivim izvorima energije definisalo uspjeh kompanije?

„Energijska efikasnost i obnovljivi izvori su sigurno veliki potencijal, kako za BiH, tako i za mikrokreditni sektor. U narednom periodu će još više dobiti na značaju ovaj segment, pogotovo što raste svijest građana o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije i prednostima njihove upotrebe. Naše opredjeljenje prema energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije je neosporno igralo značajnu ulogu u našem uspjehu. Nije samo smanjilo naš ekološki otisak, već je i privuklo pažnju naših klijenata i kreditora. Strateška odluka da svojim kreditima podržimo sve one koji žele da svoje domove i biznise učine energijski efikasnim, doprinijela je rastu naše reputacije i pozicionirala nas kao lidera u ovom segmentu u finansijskom sektoru. U proteklom periodu, Partner je plasirao više od 113 miliona KM u energijski efikasne projekte na individualnim i poslovnim objektima, čime smo direktno doprinijeli uštedi od oko 2,9 miliona MWh i smanjenju emisije CO2 za 905 hiljada tona, što je skoro 40% godišnje potrošnje uglja Termoelektrane Tuzla“.

Kako ocjenjujete dosadašnje poslovanje u tekućoj godini i kakvi su Vaši planovi za sljedeću godinu?

„Kada govorimo o finansijskim pokazateljima u prvih šest mjeseci, oni su zadovoljavajući i kreću se u okvirima planiranih za ovu godinu. Za naredni period naš plan je da učvrstimo svoju poziciju lidera u finansiranju mjera energijske efikasnosti, pronalazeći povoljnije izvore finansiranja, kako bi u konačnici korisnici Partnerovih kredita ostvarivali veće benefite. Iskreno se nadam da će i država u narednom periodu davati veće podsticaje za energijski efikasne projekte, kako bi se što više građana opredijelilo da budu dio zelene revolucije“.

U februaru 2023. godine osnovano je i Partner mikrokreditno društvo. Jeste li zadovoljni poslovanjem i koji su Vaši sljedeći koraci?

„Odluka da Partner mikrokreditna fondacija osnuje mikrokreditno društvo je proizašla iz potrebe dijela naših klijenata za većim iznosima mikrokredita do 50.000 KM, što mi kao Fondacija ne možemo osigurati zbog zakonskih ograničenja. Osnivanjem mikrokreditnog društva, naši korisnici dobijaju mogućnost finansiranja svojih poslovnih ideja u mnogo većim iznosima nego do sada, što im omogućava bolju konkurentnost i uvećanje prihoda. Dosadašnji pokazatelji govore da Partner MKD kreće u dobrom pravcu. Naš plan u narednom periodu je povećanje obima operacija kroz geografsko širenje i povećanju prisutnosti u svim krajevima Bosne i Hercegovine“.

Kada poredimo naziv Partner mikrokreditne fondacije sa onim što ona radi, stiče se dojam da vi zaista i jeste u punom značenju te riječ partner Vašim klijentima. Kojim principima rada se rukovodite i na kojim poslovnim vizijama počiva Vaše poslovanje?

„U Partner mikrokreditnoj fondaciji, naziv nije samo ime, to je naša filozofija poslovanja. Naša posvećenost pružanju podrške klijentima i zajednici u kojoj poslujemo, temelji se na čvrstim principima rada i poslovnim vizijama. Partnerstvo se ogleda u stvaranju obostrano korisnog odnosa, i stvaranju ekonomske održivost i unaprjeđenja kvaliteta života kroz uzajamno poštovanje i povjerenje. Oslonac našeg uspjeha je u razumijevanju individualnih potreba klijenata, stalnim prilagođavanjem usluga i optimizacijom procesa, kako bi na što brži i jednostavniji način odgovorili na zahtjeve korisnika naših usluga. Gradeći partnerski odnos, mi učvršćujemo temelje dugoročne održivosti ne samo ekonomske, već i ekološke i društvene. Naša poslovna vizija je stvaranje inkluzivnog ekonomskog okruženja u kojem svaki pojedinac i mali preduzetnik ima pristup finansijskim resursima i prilikama za rast i poboljšanje životnog standarda“.

Kako vidite budućnost Partner mikrokreditna fondacije?

„Naša posvećenost održivim praksama i zelenom mikrofinansiranju će nas i dalje pozicionirati kao lidere u odgovornom finansiranju. Nastavićemo raditi na širenju podrške za zelene inicijative i ohrabrivanju klijenata da pređu na održive poslovne modele. Podrska mikro biznisima u cilju povecanja zaposlenosti ostaje jedan od naših primarnih zadataka. Vodeći se misijom pružanja finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan, ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja, posebno u ruralnim područjima i kreditima za poljoprivredu, Partner direktno pomaže samozapošljavanje i stvaranje novih radnih mjesta. Naša posvećenost partnerskom odnosu sa klijentima će nas voditi ka ostvarenju vizije u kojoj svaki pojedinac ima priliku da ostvari svoje potencijale i doprinese prosperitetu svog domaćinstva i zajednice u kojoj živi i radi.“