Energetika

Ministar Nedić potpisao ugovore vrijedne više od 1,8 miliona KM za poboljšanja energetske učinkovitosti četiri objekta javne namjene


Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić potpisao je danas ugovore s predstavnicima izvođača radova za poboljšanje energetske učinkovitosti na četiri objekta javnih institucija u ukupnoj vrijednosti od oko 1.860.000 KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.


Prvi ugovor je potpisan u okviru projekta AF BEEP, dodatno finansiranje za Projekt energetske efikasnosti za BiH, koji Ministarstvo realizuje iz kreditnih sredstava Svjetske banke, a kojim su definisani radovi na objektu Dijagnostički aneks Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru.


Drugi ugovor se odnosi na radove u okviru projekta LowCarbon, koji se provodi u saradnji s UNDP-om iz sredstava grantova Zelenog klimatskog fonda (GCF-a), čiji je glavni cilj povećanje ulaganja u zgrade javne namjene s niskom emisijom ugljika putem izrade i provedbe Nacionalnog okvira za ulaganja niske emsije u zgrade javne namjene. U okviru ovog ugovora biće izvedeni radovi na Osnovnoj školi Mula Mustafa Bašeskija Donje Moštre Visoko, OŠ Musa Ćazim Ćatić Veliko Čajno Visoko i MSŠ Nordbat 2 Vareš na području Zeničko-dobojskom kantona.


Sredstva su namijenjena za radove na termoizolaciji vanjskih zidova, zamjeni vanjskih otvora, termoizolaciji stropova, krovova i tavanica, zamjeni rasvjetnih tijela energetski učinkovitim, ugradnju novih kotlova s niskom emisijom stakleničkih plinova, zamjenu opreme u kotlovnicama, zamjenu radijatorskih ventila i druge radove.
Ministar Nedić je izrazio zadovoljstvo zbog potpisanih ugovora, te naglasio kako je ministarstvo opredijeljeno cilju daljnjeg investiranja u mjere energijske učinkovitosti na javnim objektima, koje će povećati ugodnost boravka za korisnike objekata, povećati vrijednost objekata, smanjiti energijske gubitke, potrošnju energenata i emisiju stakleničkih plinova. Ministar je izrazio spremnost podržati sadašnje i buduće projekte iz ove oblasti.


Na području Federacije BiH su u okviru projekta BEEP – Projekt energetske efikasnosti za BiH i AF BEEP – dodatno finansiranje za Projekt energetske efikasnosti za BiH, u periodu od 2016. do danas, uspješno provedene mjere energijske efikasnosti na 89 objekata, a u čiju obnovu je uloženo više od 48 miliona KM. Procijenjena je godišnja ušteda od 35.000 MWh, poboljšan komfor za više od 560.000 korisnika, te kreirano 2.400 zelenih radnih mjesta, kao i smanjene emisije CO2 za 12.350 tona u toku godine.


U okviru projekta LowCarbon – povećanje ulaganja u zgrade javne namjene s niskom emisijom ugljika, u period od početka projekta 2018. godine do sada su izvršeni radovi poboljšanja energijske učinkovitosti na 21 objektu u čiju je obnovu uloženo oko 3,5 miliona KM, te je procijenjeno smanjenje emisije stakleničkih plinova 1.780 tona CO2 na godinu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.