Energetika

Saradnja Federalnog ministarstva i USAID-a: Građane i poslovnu zajednicu upoznati sa značajem novih energetskih zakona


Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić susreo se u sjedištu Ministarstva u Mostaru sa predstavnicima projekta Asistencija energetskom sektoru (USAID EPA), predvođenim specijalistom za upravljanje projektima Vlade Sjedinjenih Američkih Država Ankicom Gavrilović.

U fokusu sastanka bile su zajedničke aktivnosti na izradi podzakonskih akata koji proizilaze iz nedavno usvojenih Zakona o električnoj energiji FBiH i Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti FBiH.

Također, predstavnici USAID-a i Ministarstva dogovorili su zajedničke aktivnosti koje se odnose na promociju novih energetskih zakona, a kako bi se građani i poslovna zajednica u Federaciji BiH što bolje upoznali sa njihovim značajem, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.