Tema u fokusu

Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke d.d. Sarajevo: Timskim duhom i predanim radom do dobrih rezultatako


U ASA Banci d.d. Sarajevo poslovanje ocjenjuju kao izuzetno uspješno sa trendom kontinuiranog rasta. Godinu unazad, uz sve značajne aktivnosti koje su realizirali, sa ponosom ističu da su prva banka u regiji koja je uspješno završila proces pripajanja, što je još jedan pokazatelj njihove snage i timskog rada. Navedeno se značajno odrazilo i na rezultate poslovanja Banke, tako da danas djeluju kao treća banka na tržištu.

Kako ocjenjujete poslovanje ASA banke?

„Izuzetno smo sretni i zadovoljni da se trend rasta odrazio u svim segmentima poslovanja. Aktiva Banke iznosi blizu tri milijarde konvertibilnih maraka s kreditnim portfolijom od 1,75 milijardi KM te bazom depozita od 2,5 milijardi KM. Izraženi potencijal za daljnji rast i unapređenje tržišne pozicije pokazuje i ostvarena profitabilnost od 25 miliona KM prije poreza na dobit u prvih šest mjeseci ove godine.

Rezultati koje ASA banka postiže iz godine u godinu uvjerljiv su pokazatelj održivosti i ispravnosti naše poslovne strategije i upravljačkog modela sa kojima nastavljamo i u narednom periodu.“

U čemu se ogleda snaga ASA banke?

„Svakako, najveća snaga ASA banke su njeni zaposlenici. Svjesni smo da samo timskim duhom i predanim radom možemo ostvariti dobre rezultate i zato kontinuirano radimo na njihovom ličnom i profesionalnom razvoju. Sa skoro 700 zaposlenika i dosljednim internim vrijednostima Banke, klijentima svakodnevno nudimo kvalitet servisa i usluge. Projektom ASA Standard pružanja usluge nastoji svakodnevno unapređivati vještine zaposlenika, što se u konačnici ogleda u zadovoljstvu naših radnika ali i klijenata.

Kako bismo zadržali visok nivo motivacije, pokrenuli smo niz projekata među kojima želim istaći Trening Centar i Fit&Well programe. Oni donose jedno potpuno novo iskustvo na radnom mjestu te značajno znanje i lični razvoj, kao i brigu o fizičkom i mentalnom zdravlju naših zaposlenika.

Naša snaga se takođe ogleda i u činjenici da smo dio domaće Grupacije u kojoj primarno gledamo interes države i želimo da zaštitimo bh. tržište pružajući snažan oslonac i podršku domaćoj privredi i građanima BiH. Sa poslovnom mrežom sa više od 60 poslovnica pokrivamo cijelo područje Federacije BiH, a namjeravamo otvoriti poslovnice i u RS-u kako bismo uslugu omogućili svim građanima BiH.“

Ekosistem i brojne prednosti ASA grupacije

Recite nam nešto o novim proizvodima Banke?

„Naša razvojna strategijska orijentacija je da klijetima poslovanje sa bankom učinimo pristupačnijim i bržim, sa posebnim fokusom na digitalizaciju i nebankarske proizvode.

Ekosistem i brojne prednosti koje pruža ASA grupacija daju nam mogućnost kreiranja proizvoda koje čine usluge iz oblasti zdravstva, osiguranja, bankarskog i digitalnog poslovanja. Stalnim jačanjem i razvojem programa lojalnosti stvaramo jedinstven koncept korištenja proizvoda i usluga za naše klijente, a to je usluga koju im ne može ponuditi niti jedna druga banka na tržištu.

U saradnji sa članicama Grupacije, razvili smo jedinstven proizvod na tržištu koji, uz kredit sa fiksnom kamatnom stopom, nudi i rješenje za brigu o zdravlju i prevenciju kroz besplatnu polisu dopunskog zdravstvenog osiguranja i preglede u Eurofarm Centar poliklinici.“

Nudite li olakšice pri kreditiranju privrede?

„ASA banka prepoznata je kao najveća domaća banka koja prati potrebe svojih klijenata i nudi im oslonac za rast i razvoj. Opredijeljeni smo na projektno finansiranje nekih od najznačajnijih investicija koje se trenutno realiziraju. Svjesni smo uloge poduzetnika koji svakodnevno rade i doprinose ekonomiji BiH te kontinuirano finansiramo male i srednje biznise. Sa ponosom možemo reći da u tom segmentu imamo primjere kompanija koje pratimo od samog početka, a koje su danas uspješne i održive poslovne priče.

U nastavku ovih aktivnosti smo, uz podršku Svjetske banke, sa Razvojnom bankom Federacije BiH potpisali ugovor o kreditnoj liniji u iznosu od 10 miliona KM za finansiranje po povoljnim uslovima mikro, malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH. Posebna pažnja u ovoj kreditnoj liniji posvećena je podršci ženama, mladim poduzetnicima te poduzetnicama i preduzećima u manje razvijenim regijama.“

Finansijsko tržište BiH je izrazito likvidno, stabilno i samofinansirajuće

Da li je Banka povećala kamate klijentima koji imaju kreditno zaduženje po promjenljivim kamatama u skladu s kretanjima Euribora? Bosna i Hercegovina bi mogla uskoro dobiti domaću referentnu kamatnu stopu, šta bi to značilo za banke i klijente?

„ASA banka nije povećavala kamatne stope na postojeće kredite u skladu sa kretanjem Euribora. Ovom odlukom smo kao domaća banka potvrdili da ostajemo dosljedni svojoj misiji podrške bosanskohercegovačkoj privredi i građanima.

Podržavamo inicijativu o referentnoj kamatnoj stopa od naših regulatora, jer vidimo da naše tržište u svom refinansiranju nije direktno vezano za Evropsku centralnu banku. Realan trošak refinansiranja koji banke imaju vezan je isključivo za domaće tržište i depozite. Danas smo svjedoci da je većina izvora sredstava po kojima se banke refinansiraju unutar bankarskog sistema BiH lokalnog karaktera, što nam omogućava da ublažimo rast kamatnih stopa koje se manifestiraju u zemljama EU zone, tako da je za ekonomiju zaista bitno da ima lokalni kapital i domaće banke kao partnera.

Cijenimo djelovanje Agencije za bankarstvo FBiH koje je usmjereno na korištenje mehanizama u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sektora. Navedeno je dovelo do izbjegavanja tržišnih šokova rasta kamatnih stope i negativin utjecaja na kvalitet kreditnog portfolija, čemu se i Banka uspješno prilagodila.“

Očekuje li se slabljenje inflatornih kretanja?

„Uvijek radimo procjene na osnovu trenutnih informacija kojima raspolažemo. Prema sadašnjim saznanjima, procjena je da je inflacija dostigla svoj vrhunac i da lagano možemo očekivati stabilizaciju. Inflacija u našoj državi je prelivena iz svih drugih ekonomija. Budući da trenutno prezentirani podaci svjetskih ekonomija pokazuju stabilizaciju, i mi je možemo očekivati. U budućnosti uvijek mogu nastati druge okolnosti koje mogu poboljšati ili pogoršati trenutna očekivanja. U svakom slučaju ,mi u BiH nećemo biti determinanta smanjenja ili povećanja cijena, ali ono što trebamo i moramo raditi jeste brzo reagirati na promjene i strateški se pozicionirati kada promjene dolaze. To je izrazito bitno za napredak naše ekonomije.“

Koliko je stabilno finansijsko tržište u BiH?

„Činjenica koja je u slučaju finansijskih tržišta u BiH jako pozitivna jeste da je naše tržište izrazito likvidno, stabilno i samofinansirajuće. Uz mjere koje su došle od naših regulatora, to je dalo dodatnu finansijsku stabilnost bh. tržištu, što omogućava brz izlazak iz krize i oslobađa enorman investicioni potencijal koji se može iskoristiti.“

Društvena odgovornost

Koje aktivnosti Banka poduzima kao društveno odgovoran poslodavac?

„Kao ključni stub razvoja ekonomije i društva, posvećujemo posebnu pažnju održivom poslovanju i doprinosu razvoju cijelog društva. Aktivno sarađujemo sa lokalnim zajednicama i godišnje podržimo desetine različitih projekata, sa posebnim fokusom na sportske klubove te inicijative za promociju kulture i umjetnosti. Naša uvjerenja leže u potrebi za jačanjem pozitivnih priča, a posebno se ponosimo podrškom koju pružamo Fondaciji Hastor. Kao neprofitna organizacija potekla od plemenite vizije osnivača Grupacije, Fondacija pomaže djeci i mladima da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama i raduje nas svaki njihov uspjeh.“

Posvećeni ste i zaštiti okoliša. Recite nam nešto više o tome.

„Što se tiče projekata zaštite okoliša i očuvanja prirode, posvećeni smo tome da utječemo na svijest naših zaposlenika i klijenata. To postižemo različitim aktivnostima, uključujući pošumljavanje, čišćenje lokalnih izletišta i podršku ekološkim projektima. U tom duhu pokrećemo saradnju sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH  i postajemo partneri jedne značajne inicijative za očuvanja šuma u cijeloj BiH. Vjerujemo da sistemski pristup može donijeti bitna unapređenja, što se poklapa s jednim od temeljnih principa ESG standarda koji postaje neizostavan dio našeg poslovanja i korporativnog upravljanja.“