BiH

U augustu zabilježeno više od 350.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini


Od ukupnog broja nezaposlenih u augustu, 205.634 su žene i ovaj broj je veći za 0,1 posto u odnosu na juli, te manji za 1,8 posto u odnosu na august lani, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U avgustu najveći broj nezaposlenih lica su visokokvalifikovani i kvalifikovani radnici, njih 109.807, slijede 100.491 nekvalifikovana osoba, te 97.974 sa srednjom stručnom spremom.

Najmanji broj nezaposlenih su polukvalifikovane osobe – 5.314, a slijede višeg obrazovanja, njih 5.842.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom stručnom spremom – 63.982, zatim nekvalifikovanih 59.914, dok je 52.676 nezaposlenih žena u grupi visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika.

U avgustu je broj zaposlenih lica u BiH iznosio 843.876, a od toga je 378.462 žena.

U odnosu na juli broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,5 posto, a broj zaposlenih žena za 0,7 posto.