Finansije

Prihodi od indirektnih poreza prvi put veći od 10 milijardi KM


Prvi put od uspostave Uprave za indirektno oporezivanje prihodi od indirektnih poreza premašili su iznos od 10 milijardi KM. Tačnije, u petak 08.12.2023. godine na Jedinstveni račun UIO ukupno je prikupljeno 10.050.302.619,68 KM. Riječ je o prihodima od PDV-a, akciza, carina i putarina.

Prema trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza do kraja 2023. godine očekuje se da će UIO prikupiti oko 10,6 milijardi KM. Podsjećamo, u toku cijele 2022. godine ukupno je prikupljeno 9 milijardi i 926 miliona KM.