Novosti

Raspisan tender za kupovinu zgrade UIO u Banjoj Luci 


Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija jučer je potpisao odluku, a danas objavio tender za kupovinu zgrade za smještaj ove institucije u Banjoj Luci.

Krajem jula Vijeće ministara BiH je odobrilo novac za kupovinu zgrade, tako da UIO na raspolaganju ima 69,5 miliona KM za ovu namjenu. Tako je u tekstu tendera navedeno da se traži objekat za smještajzaposlenih te parking prostor za vozila Glavne kancelarije i Regionalnog centra Banja Luka UIO.

Objekat koji se traži treba da se nalazi u užem gradskom području Banje Luke te da ima nesmetan saobraćajni pristup. Traži se objekat ukupne površine 16.000 kvadrata, od čega kancelarijskog 10.000 kvadrata, višenamjenskog prostora 2.000 kvadrata te 4.000 kvadrata parking prostora.

Navedene površine su minimum koji se traži te su moguća manja odstupanja. Suštinski traži se već postojeći objekat po principu “ključ u ruke”.

Ponuđači će biti bodovani prema određenoj formuli, a u formulu ulazi ukupan broj bodova, broj bodova koje je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu (najniža cijena) i broj bodova koje je ponuđač dobio za kvalitet gradnje, estetske i funkcionalne karakteristike.

Maksimalan broj bodova je 80 i to se dodjeljuje onome koji ponudi najnižu cijenu.

Tender je otvoren do 17. januara naredne godine.

Podsjetimo, prethodni tender koji je bio raspisan prije nekoliko godina je propao, a na njega se jedino prijavio banjalučki biznismen Mile Radišić, koji se povezuje da je blizak sa Miloradom Dodikom. Kupovina ove zgrade je dugo zahtjev SNSD-a, a upravo su u prethodnom periodu zamjerali bivšem direktoru UIO-a Miri Džakuli da nije riješio pitanje smještaja UIO-a u Banjoj Luci. Prvobitni novac koji je procijenjen da je potreban za rješavanje pitanja smještaja UIO-a je više od 90 miliona KM.

UIO godinama od Vijeća ministara traži novac za rješavanje pitanja smještaja te institucije u Banjoj Luci, a ova tačka dnevnog reda je u prethodnom mandatu više puta skidana te je ovo pitanje ostalo neriješeno. Najviše se problematizovala cijena, ali i politička pozadina.